Gyógyító erők

A pozitív gondolatok, a szeretet és az igazi emberi kapcsolatok gyógyító ereje.

A múltban mindenki követett el olyan dolgokat amik nem voltak kellemesek, pozitívak, építő jellegűek. Ezeket bőven elég volt gondolatban elkövetni. Ennek következtében csodálkoztunk is rajta, hogy lehetséges az az élethelyzet vagy az a személy megjelenése az életünkben amit vagy akit nem akartunk. Nagyon egyszerűen, túl sokat gondoltunk rá és megtestesült. A negatív gondolatokat és érzelmeket ugyanúgy szükséges lefaragnunk magunkról mint egy szobrásznak a fölösleget az alapkőből, aki élete legnagyobb alkotásán dolgozik. Minden érték, minden nemes, az Isteni fénytest  és fénymag ott van minden emberben, de nagyon sok fölösleg van rajtunk amelytől ez nem nyilvánulhat meg.

Ezért nagyon fontos megszabadulnunk minden olyan információtól, energiától, rezgéstől amely nem az Élet Forrásától származik, pontosan azon  élő erők által amelyek képesek felülírni minden  gyöngítő, akadályozó erőt. Mindent le kell tennünk magunkból ami nem hasonlít ahhoz a mesterműhöz amelynek az Élet Ura megalkotott minket. Az Isteni energia kiáramlásai vagyunk a világba, és a Mennyei Királyság ott van mindannyiunk életében, csak nem érzékeljük mert elvesztettük a kapcsolatot, annak következtében hogy az érzékeink a materiális illúziók és az alsó éntudat irányába koncentrálódtak. Az egységes Univerzum  úgy van megalkotva hogy mindennek meg van a magja és a héja amely körülveszi. A mag a belső ragyogás, a belső fény, kitágulás veszi körül ami héjat, burkot alkot köré, de nem annyira intenzív a ragyogása mint a magé. Végül a héjak összetörnek a rejtett mag körül, s mégis mindez a mag javára van, hogy bevilágítsa a Földet. Az embernél ugyanígy van, kellemes de mulandó dolgok veszik körül, amelyeknek könnyen rabja lesz, de ha fölébred ezen felszínes dolgok héjként pattannak le róla hogy igazi valóságára találhasson.


A gondolat energiasűrítmény, ha egy gondolatnak energiát adsz anyaggá válik. A teremtést úgy írják le, hogy Isten a semmiből gondolataival teremtett. Ezért is nevezik logosznak értelemnek ami gyakorlatilag teremtőerő. Kezdetben Istennél volt az ige, a hangfrekvencia ami szintén része a teremtésnek. Mivel Isten teremtményei vagyunk bennünk is ott van ez az erő és működik függetlenül attól hogy tudunk erről, elfogadjuk ezt a tényt vagy sem. Érdekes dolog hogy a gondolatokat nem a fizikai  agy hozza létre, hanem a felsőbb energiatestünk a kauzális test, és ebben a finom testben történik az információk tárolódása is. Az agy hőt és elektromágneses energiát termel ugyanúgy mint a többi szerv, valamint adóvevőként működik a fölső információk fogadásakor. Az egész fizikai test egy elektromágneses rendszer, ahol elektromágneses jelek közvetítik az információt, és szabályozzák az élettani folyamatokat. Fizikai műszerekkel nem lehet megmérni sem a gondolatokat sem az érzelmeket, éppen ezért mert a gondolat teremti az anyagot és nem az anyag a gondolatot.

Minden anyag csak egy bizonyos erő által keletkezik, és létezik, amely erő az atomrészecskéket rezgésbe hozza. Ezen erő mögött egy tudatos intelligens szellem van. Minden fizikai anyag ami minket körülvesz frekvenciából származik, ha ezt a frekvenciát felerősítjük az anyag szerkezete megváltozik, tehát a hangfrekvencia formát, majd mintázatot hoz létre az anyagban. A világegyetem szubsztanciája a tudatosság, amikor azt hitetik el velünk hogy anyag, ezzel félelmet és kapzsiságot generálnak az eredeti egységből kétséget teremtenek. Valójában az anyagi világban amit érzékelünk az minden illúzió, mint például a tér, az idő és a különböző gondolkodás. Igazából minden egy egységes egész része, és minden mindennel összefügg, csak mi tértünk el a valóságtól, ezért gondoljuk megfoghatatlan jelenségeknek mindazt ami igaz. Minden ami valódi már előbb volt mint maga a világ, és nem annak az illúziónak a függvénye hogy az emberiség elhiszi vagy tud róla. Amit az emberek hisznek és tudnak az róluk ad tükörképet, de nem arról a valóságról amely megfoghatatlan számukra. Az átlag ember nem tudja érzékelni, de ettől még sokkal valódibb mint bármely érzékelhető dolog.

A jobb agy féltek a racionalitás kivetítője, míg a bal agy féltek az emócióé. A teljes agyra kiterjedő holisztikus gondolkodásról rászoktatták az embereket a bal agyféltekére kiterjedő gondolkodásra, amelynek a legnagyobb hátrány a feminin tulajdonságok elfojtása. Éppen azért mert, a bal agyfélteke vezérli a jobb oldalt, amelynek következtében inkább a maszkulin tulajdonságok érvényesülnek. Minden férfinak és nőnek vannak maszkulin és feminin tulajdonságai függetlenül attól hogy ő férfi vagy nő. Mindkét elem egyet alkot és összhangja elengedhetetlen a lelki és testi egészség szempontjából. Minden embernek meg van a duál párja, amely olyan egységet alkot amelyben egyszerre jelen van a vonzás és a taszítás is. A férfi és női princípium együtt teremtetett, csak később váltak el egymástól, de egy idő után újra egy a kettő ahogyan a fölső szférák lényeiben is.

Az érzelmek a tudatosságunk valóságának részei, amelyeket az öt érzékszervvel nem tudunk érzékelni, valójában az érzelmek fizikai megnyilvánulásait gondoljuk érzelmeknek. Például a harag pszichés zavart okoz amely az egóban nyilvánul meg, ennek következtében számos olyan fizikai változás jelenik meg amely a haragot jelzi. Ez egy kézzel nem fogható jel fizikai megnyilvánulása. Az érzelmeknek ugyanúgy mint a gondolatoknak rezgésfrekvenciájuk van. Igazából csak két érzelem létezik a szeretet és a félelem, minden más érzelem közvetve vagy közvetlenül ezekből származik. A félelemnek hosszú és lassú frekvenciájú rezgése van, a szeretetnek magas és gyors. Kísérletek igazolják hogy amikor hang megy át egy anyagon akkor egy adott mintázat alakul ki, és a frekvencia növelésével a mintázat egyre összetettebb.

DNS struktúránkban 64 lehetséges aminosav kód van, logikailag mindegyiket tudnunk kell aktiválnunk, de valójában csak 20 aktív kódunk van. Van egy kapcsoló amely ki és bekapcsol ott ahol ezek a kódolási helyek fekszenek, ami pedig a ki és be kapcsolást irányítja az az érzelem. A félelem hosszú és rövid hullámai viszonylag kevés helyet érintenek a DNS-en, ezért a félelemben élő embernél a rendelkezésre álló helyek száma meglehetősen korlátozottak. A szeretet esetében a nagyobb frekvenciájú hullámoknál sokkal több kódolható potenciális hely van a genetikai mintázat mentén. A foton fényrészecskék és a DNS kapcsolatában a fényrészecskék a DNS tengely mentén rendeződnek el, a fotonok fölveszik a DNS mintát és még akkor is megőrzik ha már nincs kapcsolatuk egymással, ha már a DNS nincs jelen.

Az érzelmek közvetlenül befolyásolják a DNS szerkezetét, amely közvetlenül alakítja a minden napokban érzékelt fizikai világot. A DNS a sejtaktiválás antennájaként működik, amely fény és hang rezgéseket fogad és továbbít. A DNS spirál stimuláló szálait körbe vevő víz molekulák, és a piramis energia, fölveszik a szeretet rezgéseinek spirituális energiáját, majd azokat a kvantumtérbe a test fizikai anyagába küldik, ahol az megnyilvánul. A világegyetemet alkotó összes dolog körforgása és pályája óraként szolgál, ez változik és átalakul. Ezért az égitestek, és maga a bolygó változása az összes létező dolog változásainak tükre. Ha egy sötét szobában gyertyát gyújtasz a sötétség azonnal megszűnik, ha egy jól megvilágított szobába sötétséget viszel akkor is világos marad. Ha valaki szeretetben él magas frekvencián rezeg, így tudja a tudatosságot emelni, így tud még több kódot aktiválni a DNS szerkezetében. A gyöngítő negatív érzelmek miatt van csak 20 kódunk aktiválva a lehetséges 64 helyett. Igazából az illúziók azok amelyek által degradálódott az emberiség tudatossága erre a szerény szintre, és a beprogramozott  illúziók a szenvedéseink gyökerei.

A teljesség megéléséhez semmire nincs szükség csak a szeretetenergiánkra, sokszor érezzük ha nincs valamink hiányzik a teljesség. Valójában nem a kézzel fogható dolgok hozzák el a teljességet hanem a teljesség teremti meg a dolgokat az életünkben. Szándékosan mondok teljességet és nem boldogságot, mert a teljesség mérhetetlenül több a  legnagyobb boldogságnál is. A boldogság egy okozat amely a teljesség kivetülése. Erre jó példa az élő fa ami a föld fölött van azt  látom, ami a föld alatt azt nem, pedig az sokkal fontosabb, mert ha kivágják a fát  a gyökereit is kiáshatják, annyi életerő marad a gyökérmaradványokban, hogy tíz év múlva új fa hajt belőle. Nagy előnye ennek az állapotnak hogyha elértük, akkor már az anyagi világ sikerei vagy sikertelenségei sem tudják elvenni tőlünk. Sok ember a látszólagos dolgok megvalósulásában keresi a boldogságot, és ha ezt elérte rájön hogy ettől nem lett jobb ember és nem lett tudatosabb vagy szeretet teljesebb. A boldogság megújuló fája mindig a láthatatlan világ teljességében gyökeredzik.

 A gondolatok szavakat teremtenek, a szavak tetteket, a tettek szokásokat, a szokások jellemet, a jellem sorsot teremt. A gondolataink hatalmas teremtő erővel rendelkeznek. Ha már ezt tudjuk mindenképpen jót teremtsünk velük. A gondolatainkat természetesen gyógyításra is használhatjuk. Minden cselekedetünket, szavunkat, mulasztásunkat gondolat előzi meg. Ugyanakkor egy időben és egy térben egy érzés is ott van. Minden gondolat és érzés elektromágneses energia, ereje és vonzása van.
Minden dolog amit érzékelünk és persze amit nem, az mind gondolati teremtmény. Nagyon egyszerű például a szem vagy a fül meghatározott fénykvantumokat és hertzeket érzékelnek, van amit még nem, és van amit már nem tud érzékelni. Amit érzékelni képesek vagyunk 4% a azoknak az energiáknak amik léteznek. Ugyanúgy 4% fizikai testből és 96% energiatestből épül fel az ember mint Isteni kiáramlás.

Amit nem érzékelünk 96% tórusz vagyis ingyen energia.
Végtelen Isteni energia ami minden embernek rendelkezésére áll, de ahhoz hogy igénybe vegyük ezt az energiát szükséges tudatilag meg érnünk  a befogadására és a használatára. Az univerzum és az emberi élet tudatosság, törvény és teremtés, valamint energia és információ. Amikor megváltoztatjuk a gondolataink és az érzelmeink minőségét, ezzel a rezgések mintázatát is megváltoztatjuk körülöttünk. Ezáltal a külvilág mintázatai is átalakulnak olyanná amilyen érzéseket kibocsátottunk, mert közvetlen elektromágneses kapcsolat van a világ anyaga és az emberi DNS között. A külvilág minden ember esetében a saját belső világának visszatükröződése, ezt a tényt az egyedi és a kollektív tudati példák is nagyon szemléletesen bizonyítják.

Térjünk vissza a gondolati teremtésre. Sok  ember élettörténetében megvalósult már, akik halálos betegek voltak, és nagyon nehéz lelki vagy testi megpróbáltatásokat  éltek át, egyszer jött egy fordulat és megtalálták az utat. Rájöttek, hogy szenvedéseiket maguk teremtették negatív gondolataikkal, érzelmeikkel, vágyaikkal az egójuk által vezérelve. Megpróbálták amit még addig sohasem, olyan gondolatokat, érzéseket,  teremtettek amelyek élő, igaz, harmonikus, szeretetteli és építő irányba terelték őket. Kitartóan gyakorolták kérdés és felelet formában, és ez a folyamat annyira megnövelte a rezgésszámukat, hogy a pozitív energiák megvalósultak, megtestesült az életükben az a dolog amire tényleg szükségük volt. A kérdés és felelet formáció elengedhetetlen a nehéz helyzetek megoldása, vagy harmonizálása területén. A pozitív teremtéshez és ahhoz hogy rövidebb időn belül is megvalósuljon ez a hologram, magasabb tudatszint, nagyobb szeretet és teljes önátadás szükséges.

A gondolati teremtésnél a legfontosabb tényezők, a célkitűzés, a negatív gondolatok, érzelmek pozitívra cserélése, és kitartóan tenni minden tőlünk telhetőt. Ezen felül ami a legfontosabb hogy azt a jót amit magunknak szeretnénk másoknak  is ugyanúgy kívánjuk hogy ezáltal a tudatunk és az energiánk az egység részeként működjön. Ha megtaláljuk a harmóniát a Forrással akkor biztos hogy működik a szabad akarat és a szabad teremtés, ami igazából egységes akarattá és egységes teremtéssé alakul. Az építő gondolat  mely sokkal erősebb mint a sürgető akarat, és a képzelet, amivel vizualizálom az adott de még meg nem nyilvánult dolgokat ezek által indul el a teremtés folyamata. A képesség nevében is hordozza jelentését, képem van arról amit szeretnék. A gondolattal már kialakult mentális síkon a teremtmény, de a megvalósulásához érzelemre is szükség van asztrál síkon is. A vágynélküliség tudja legkönnyebben megtestesíteni, éppen azért mert már akkor is megvan ha még fizikailag nem érzékelhető. A fizikai síkon fáziskéséssel valósulnak meg azon dolgok amelyek gondolati és érzelmi síkon nagyon rövid idő alatt létre jönnek.
Itt viszont fontos szerepe van az időnek, a kezdetnek, az érésnek, a befejezésnek, és az átalakulásnak. A gondolati teremtés sikerének egyetlen meghiúsítója a kétely amely megosztja az egységet. Ebben a helyzetben eltűnik a felemelő érzés, a közbenső lépcsőfok amelyen a vizualizált eredmény beléphetne a fizikai világba. Igazából a megtestesült teremtményt is el lehet ezen módon veszíteni ha kétség merül föl bennünk.

A tudatosság emelése nagyon fontos a fejlődéshez. Amely megnyilvánul abban hogy abbahagyjuk mások és a körülmények hibáztatását, valamint felelősséget vállalunk mindazért ami eddig létre jött, és ami ezután létre fog jönni az életünkben. Elköteleződünk magunk mellett, mindent megteszünk azért hogy megismerjük magunkat. Elfogadjuk magunkat és teszünk magunkért. A Krisztusi tudatosságot kérjük azon élet beteljesítéséhez amit szeretnénk. Eltávolítunk magunkból minden boldogságot akadályozó tényezőt, blokkot, régi mintát, emléket. Elengedjük az aggódást és bízunk az Isteni teremtésben hogy elhozza számunkra a teljességet. Minden pillanatban emlékezünk arra hogy az Isteni egység részei vagyunk. Nyitottak vagyunk és észre vesszük azokat lehetőségeket amelyek ránk találnak. Pillanatról pillanatra a legnagyobb hálával vagyunk jelen az életünkben.

Ha életünk folyamán valamilyen negatív dologgal szembesülünk általában küzdünk ellene, csak arra nem gondolunk, hogy ezzel erősítjük. Ne ellene küzdjünk hanem a jó mellett, a kettő között óriási a különbség. Teréz Anya szerint ne a háború ellen harcolj hanem a békéért. Vannak emberek akik jóindulatúak, sok értékes tulajdonságuk van, és mégis sokat szenvednek, némely dologban kifejezetten gyöngén teljesítenek. Ennek az oka hogy nem fogadják el magukat és nem teszik meg azt amire képesek lennének a saját kiteljesedésükért. Vannak példák olyan emberekre is akik látszólag nem a legkedvesebb és nem a legkedvesebb  tulajdonságokkal rendelkeznek, de saját magukkal jó harmóniában vannak és sokat tesznek önmagukért, ezért jobban tudják kezelni az élethelyzeteket és biztosabban elérik a céljaikat.

A kollektív tudat is fontos részét képezi a gondolati teremtésnek. Élő példái a mindennapi ösztönök, ihletek 
működése, emberek,  élethelyzetek és  sorsok megnyilvánulásai. Pozitív és negatív energiák megtestesülései, és ezen  gondolati teremtmények oda visszaáramlásai. Határozottan megjelennek kollektív tudati megnyilvánulások  gyermeknevelésekben,  vallásokban, emberi kapcsolatokban, gazdasági, politikai, társadalmi, kulturális formákban és még klímaváltozásban is. Minden emberi közösségnek meg van a maga jellemző kollektív tudata, például családoknak, városoknak, nemzeteknek. Akár pozitív, akár negatív példát nézünk ha történik egy esemény abban több vagy sok ember tudati energiája egyesül és testesül meg. Ha a gondolatok tömegesen negatív irányba fordulnak az természeti katasztrófák megteremtéséhez vezethet. Növény és állatfajok kihalásai, ritkulásai is a negatív gondolati energiák következményei,  azt tükrözik hogy visszaélünk a természet egységével. Ugyanakkor gyógynövények tömeges megjelenése egy adott területen azt jelzi, hogy bizonyos betegségben szenvednek az ottani emberek, és a növények felajánlják a segítségüket a gyógyításban olyan formában, hogy serkentsék a szervezet öngyógyító erejét. A kollektív tudat megnyilvánulása a növényvilágban a betegségek és kártevők elleni védekezés a növények életében. Ha egy fa megfertőződik vagy rovarkártevők támadják meg több kilométeres körzetében lévő fák teszthalott állapotot öltenek magukra. A majmok példája is a kollektív tudat működését igazolja az állatvilágban, ugyanis egy szigeten élő majmok elkezdték mosni a krumplit mielőtt megették, később még a száz kilométerrel távolabbi szigeteken is mosták a majmok a krumplit pedig soha nem találkoztak.

A szeretet a legnagyobb energia mind a látható, és mind a láthatatlan világban. A szeretetet tűz szimbólumként is ábrázolják abban az értelemben hogy a lángoló szeretet az emelkedett tudatú lényeket örök életűvé, romolhatatlanná teszi az alacsony tudatú és ehhez a rezgéshez vonzódó lényeket elemészti. Élő példái ennek a legmagasabb rangú angyalok, tűz angyalok, a szeretet szférájában, az isteni síkon vannak, ők a romolhatatlan menny angyalai. Ők a szeretetet sokkal reálisabban  élik meg mint mi emberek, nem áldozatként és nem szenvedésként. Mi emberek azért éljük meg nagy próbaként a szeretetet, mert az alsó éntudat irányításából még nem nőttünk föl ahhoz  hogy megértsük  és használni tudjuk az univerzum leghatalmasabb energiáját. A leghatalmasabb angyalok szférájában nincs én, nincs szabad akarat csak egységes végtelen szeretet energia. Az alsóbb  szférák angyalai akik még fényangyalok inkább szellemi lények. Énok látomásaiban gödörben megláncolva gyötrődő, égő angyalokat látott, és voltak angyalok akiket kövekkel temettek be, ők mindannyian  eltávolodtak Isten szeretetétől. Ez a szeretet tűz elemésztő tűzzé vált számukra, mert  ők már jóval alacsonyabb energiaszinten voltak, és nem tudták befogadni. A gödör a hanyatlást, az erővesztést, a láncok az eltévelyedéshez és a gyengeségekhez való ragaszkodást, a kövek az élettelenséget és az érzéketlenséget szimbolizálják, ezek a jelképek sírt és rabságot is jelentenek. A tűz a lelki átalakulást a transzmutációt is szimbolizálja. Az Isteni tűz megtisztítja és átalakítja az emberi lelket mint a tűz az aranyat, ezt a jelenséget szimbolizálja a lélek alkímiája is.

A szeretet törvényének célja a lélek fejlődése. Mindenkit hozzásegít a magasabb tudatszint eléréséhez, nem ismeri az önzést és a félelmet, ez által nem akadályozza meg hogy a fejlődő lelkek nehezen megoldható helyzetbe kerüljenek. Minél nagyobb a nehézség, annál nagyobb a fejlődés lehetősége, elvén működik. Az ok és okozat is egy megrendíthetetlen Isteni törvény, amit teszel az valamilyen formában visszahat rád. Egy gondolattal elindul egy cselekmény és nyomában ott a következmény amit már nem lehet megállítani. A pozitív és a negatív tettek visszahatnak a cselekvőre, és a tetteket megelőző gondolatok is hasonlóan gondolkodó embereket vonzanak. Ha valaha elkövetünk egy kellemetlen cselekményt valamilyen formában meg kell tapasztalnunk ugyanazt. Ha például valaki a másik embert a szabad akaratában akadályozza, őneki is egyre több akadállyal kell szembesülnie amit végül már nem tud elviselni és szükségesnek látja hogy visszatérjen az egység és a szeretet irányába.

A testi élettel kapcsolatos vágyak mágnesként vonzzák a  lelkeket a fizikai világ szférája felé, ugyanakkor lehetőséget ajánlanak a lélek fejlődéséhez is. Ez a jelenség minden leszületés alkalmával megnyilvánul a szabad akarat működésével. Életfeladatunk a test az érzelmek és a gondolatok fölötti irányítás elsajátítása. A lélek gyümölcsit nem készen kapjuk hanem mag formában, és a mi feladatunk hogy gyümölccsé fejlesszük és megérleljük. A kauzális testben elraktározott gondolatmagok életre kelnek és kifejlődnek a korábbi cselekmények következményei. A régi emlékek a szív energia központjában vannak. Régi gondolatok, érzelmek, cselekedetek mindig megismétlik önmagukat, amit tettünk másokkal velünk is megtörténik a fejlődés érdekében. Nemcsak egyénileg tanulunk, hanem közösen is akár egy egész nemzet, a kollektív tudat gondolati teremtményeinek következményeit gyakran népek sokasága megszenvedi.

A szabad akarat és a meghatározott életút egymással párhuzamosan működik, a szabad akarat által bizonyos dolgokat megtehetünk, de azon döntéseinknek meghatározott okozatai vannak. Energetikai értelemben a rendelkezésünkre álló energia felhasználási módjairól dönthetünk. Ha a szeretet törvényével összhangban élünk minden lehetséges ami élő és igaz, de ha vétünk ellene az akadályozó kellemetlen következmények sorozata testesül meg. Az építő jellegű cselekedetek természetes hogy előre viszik  lelki fejlődést, de vajon mi a helyzet a negatív cselekedetekkel? Ők is a fejlődés szolgálatában állnak, mert az ego általi bukások tanítják meg a legmaradandóbban hogy építő irányba szükséges haladnunk mert csak így találjuk meg azt az utat ami az igazi életre vezet. A megfelelés, behangolódás az Isteni szférára a rezgések elvén. Földi pályafutásunk során minden emberben működik az egységbe tartozás és megfelelés elve, ezért alakulnak ki hasonló érzelem és gondolatrezgésű közösségek.

Az egyensúly ciklikusan ismétlődő örök változások sorozata. Örök törvény amely minden szférában, a természetben, emberi kapcsolatokban és valamennyi élethelyzetben megvalósul. Az egyensúly a vonzás mellett gyakran különböző taszítási formában is megnyilvánul, például emberi kapcsolatokban hasonló a hasonlót vonzza, de vannak helyzetek és emberek amikor taszítja. A saját pozitív és negatív tulajdonságunk kivetülései mindig egy másik emberben ismerhetők fel a legkönnyebben. Hiába reméljük a dolgok megváltozását ha magunkat nem változtatjuk meg, minden élethelyzet, emberek és maga a világ csak akkor változik ha legelőször magamat változtatom meg az Örök Forrás irányába.

A szeretet himnusza bemutatja a szeretet felemelő erejét, tökéletes, élő, bölcs erényeit, mindent felülmúló, örök misztériumát. A szeretet végtelen Isteni erő amelynek nincs kezdete és nincs vége, nem született és nem is halhat meg sohasem. Valóban a szeretet csodákra képes. Ezeket a csodákat megtaláljuk a mindennapi életünkben, a legkézzelfoghatóbb dolgoktól kezdve a legmisztikusabbakig. Gondoljunk Jézus szeretetére, küldetése óta a mai napig nincs olyan lény a világon aki akkora hatással lenne az emberiségre mint ő. Mekkora szeretetet tudott és tud adni azoknak akik kérik tőle és betöltekeznek az ő szeretetenergiájával. Nemcsak hogy meggyógyít lelkileg, testileg hanem mi magunk is nagy szeretetet tudunk adni általa. A Krisztus tudat a szívben gyökerezik de az értelemmel van összekötve. Ha eléred ezt a tudatosságot megtalálod a teremtő forrást. Itt eggyé válsz a teremtővel isteni energiákat teljesíted ki magadban és árasztod szét a világban. Amikor az utat járod számos sebed szakad fel és új sebeket is kapsz, de ezek által egyre erősebb és tudatosabb leszel. A jót megtartod, a rosszat elhagyod és Krisztusban újjászületetté válsz.

A Krisztusi  tudatosság  a  feltétel  nélküli  igazi szeretet  megnyilvánulása az elő anyagban. Az  egyetemes  szeretet  kifejeződése  cselekedeteinken  keresztül nyilvánul meg,  és  Istennel  való  kapcsolatunk  fényvalóságát  terjeszti ki  az  életünkben. A   Földre  leszületett  összes  ember  magában  hordozza  azt  az  energetikai   mintát, azt a hologramot, amely  lehetővé  teszi  a  Krisztusi  tudatosság  kifejlesztését,  ám  ehhez  a  sejtjeink szintjéig  hatoló  fizikai  és  finomtesti  változásokra  van  szükség. Szív  csakránk kelyhében  lévő  éteri  kristályban  őrizzük  a  7  krisztusi  lélek  magot,  amelyek  életünk egy  megszentelt  pillanatában  aktiválódnak. Ezen lélek magok  lehetővé teszik, hogy lelkünk legtisztább fényvalóságából kisugárzott eszenciájukkal, kiépíthessük a Krisztusi Fénytestet, hogy fizikai valóságunk minőségébe manifesztálhassuk a Krisztusi Tudatosságot. A Krisztusi lélek mag az Isteni szeretet fénye amely polarizált fény, rendező fényenergia, mely által a szeretet a legnagyobb gyógyító erő. Jézus szívéből akkora szeretetfény áradt hogy tanítványai már 40 kilométerről érezték a közeledtét. A lélek energiája, a teremtés energiája, a bölcsesség energiája, és a szeretet energiája mind a szív energiája. A kézcsakrákon kiáramló fény is polarizált fény, amely kézrátétel formájában fejti ki gyógyító erejét.

A szeretet szó 8 karakter, nyolcas szám a tökéletesség és a végtelenség szimbóluma, Isten tökéletes, örök szeretete. Ha valaha úgy éreztük hogy nincs elég szeretet bennünk vagy körülöttünk, ez azt jelenti, hogy eltávolodtunk a szeretet forrásától, amelynek pedig elválaszthatatlan részei vagyunk. A szeretet az egyetlen örök erő és az egyetlen törvény a látható és a láthatatlan világban. Az igazi szeretetnél nincs szimpátia és antipátia , az élő szeretet már ezeken túl van. Akinél még ezek a fogalmak a kulcstényezők, annál a személynél visszatükröződnek a saját uralkodó érzelmei és tudatlansága a másik ember cselekedetei és az élethelyzetek formájában. A kellemetlen személyek és szituációk a saját belső világáról adnak egy valódi tükörképet. Ezen a tudati szinten lévő emberek ha találkoznak összecsapnak és ez a tükrök harca. Ha valaki már tudatilag és érzelmileg érett akkor a feléje vetített másik tükörkép hatásait tudja kezelni és nem az a reakciója hogy hasonlóval felel, hanem a maga pozitív tükrével. Ahogy az emberek másokkal viselkednek az az ő tükrük és az ő sorsukat fogja befolyásolni, valamint a mód ahogy erre reagálunk az a mi tükrünk, és ez  a mi életünket fogja alakítani.

krisztusi-halo.-3-jpg.gifAz emberi kapcsolatok minősége adja a legnagyobb pozitív töltetet az egészségünknek. Ha önmagunkkal jó viszonyban vagyunk embertársainkkal is megtaláljuk a harmóniát. Belső harmóniánk erejét kisugározzuk, akadálytalanul tudunk adni és elfogadni. A hosszú és egészséges életet megélt emberek életének legbiztosabb meghosszabbítója a szeretetteli élő emberi kapcsolatok. A mindennapi élet megpróbáltatásai minden ember életét valóban megpróbálja, és csak akkor tud igazi ember lenni ha a nehézségek ellenére is megtalálja a harmóniát önmagával és a javára tud fordítani minden helyzetet amivel találkozik. Akkor tudja elfogadni még az elfogadhatatlant is és adni még a legreménytelenebb helyzetben is, de ekkor már nem az ego vezérli hanem a Krisztus  tudat. Az érett tudat képessé tesz arra hogy egységet lássunk az embertársainkban, és ezt az egységet szolgáljuk olyan formában hogy összetartjuk és példaértékű életformával vezetjük az Élet Forrása felé.

Később minden harmóniába kerül az életében, mert mindenben és mindenkiben meglátja a jót, kiteljesedik benne a szeretet és ezt másokkal is megosztja. Nem vár el és nem akar megfelelni, önmagát adja és önzetlenül fogad el. Tiszteli a szabad akaratot, senkit nem befolyásol és nem akar irányítani. Ha kellemetlen emberrel szembesül, külső szemmel megfigyelőként, és nem elítélőként kezeli a helyzetet. Magát az embert szereti, csak a tetteit nem. Nem bírálja azt aki még  tudatilag nem eléggé érett, hanem segíti a saját kiteljesedésében. Mindenféle kellemetlenségtől megvédelmezni az fogja, ha elhiszi, hogy soha nincs szüksége védelemre, mert a benne élő Isten örökre vele van. Isten szeretete megtartja a meggyengülésben, a két lélek közeledik egymáshoz,  találkoznak és az isteni tudatosság vezeti a küldetése útján.

Minden emberi kapcsolat alapja a fejlődés, hogy mindkét ember épül a kapcsolatuk által. Megismeri önmagát és a másik embert is, olyan élethelyzeteket és olyan rejtett belső világot fedez fel a tapasztalatok során hogy mindkét fél lelki és tudati kiteljesedése sokat alakul. Reális kapcsolatban együtt vannak, egységben vannak, ráhangolódnak egymás gondolataira, érzéseire, de engedik egymást szabadon működni. Nehézségek, konfrontációk idején nem engedik a kellemetlen érzelmek , gondoltok elhatalmasodását, és nem is generálják azokat, mert ezek gyakran az ellenkező hatást fejtik ki, hanem  példát adnak egymásnak. Egész egyszerűen önmagukat adják azt cselekszik, gondolják, érzik ami a legtermészetesebb, legharmonikusabb. A másik fél akaratlanul is elkezdi másolni ezt a példát. Ekkor a nehézség nem romboló hanem építő irányba fordul.

Afrikában létezik egy törzs aki egyedi és elgondolkodtató  módon oldja meg az emberek problémáját, ha hibáznak embertársaikkal szemben. Ha egy törzsbeli ember kellemetlen viselkedést tanúsít más törzsbeliekkel, nem közösítik ki, nem szégyenítik meg, és nem is részesül büntetésben. Egész egyszerűen összegyűlik az egész közösség, és felsorolják az adott ember összes tapasztalt jó tulajdonságát. Hisznek abban hogy alapjában minden ember jó, és vágyik a pozitív dolgokra, és szüksége van a felemelő szeretetre amelyet egymásból meríthetnek. Ha valaki megbotlott, hibát követett el, különösen szüksége van a megerősítésre, mert a hibázást úgy értelmezik mint segélykiáltást. Megerősítik benne azt ami adott az eredeti erényt, és gyakorlatilag ezzel a gesztussal felülírják az ideiglenes negatívumokat. Segítenek visszatalálni belső forrásához.

A rendszeres testmozgás és a hosszú élet összefüggése.

A rendszerszeres testmozgás nélkülözhetetlen a hosszú egészséges harmonikus élethez. A mozgás az egész szervezetre nagyon jótékony hatással van. Minden szervrendszer ami a testünkben van meghálálja a mozgást. A mozgás hatására az agyban javul a vérkeringés a mirigyekben a hormonok anyagcseréje, szemmozgatás hatására javul a látás. Az immunrendszer is hatékonyabban működik, és a fizikai igénybe vétel hatására a bőr mint kiválasztó szerv is elvégzi méregtelenítő munkáját. Maga a szex is mozgásforma ami nemcsak a célszerveket erősíti, hanem a Keleti gyógyászat szerint még a belső szervi betegségek gyógyítására is jótékonyan hatnak különféle pózok. A rendszeres edzések nemcsak az izomzatot fejlesztik hanem erősítik a csontozatot, az ízületeket, a szalagokat és az inakat is, tehát az egész mozgásszervrendszert. Serkentik az ízületi folyadék termelődését és égetik a zsírt. A csontritkulás megelőzésében hatékonyabb a rendszeres mozgás és a kevesebb kalcium bevitel, mint a több kalcium és kevés mozgás. Ezenkívül jó hatással van az idegrendszerre, hatására lebomlanak a stresszhormonok, pihentetőbb az alvás.

A szív és érrendszer több oxigént kap, csökken a vérnyomás és a vércukorszint. Csökken a vér zsírszintje is, az LDL koleszterin lebomlik a májban. Az emésztőrendszer is hatékonyabban működik, javul az anyagcsere. A légző szervrendszerben is élénkebbé válik a gázok anyagcseréje több oxigén jut, be és több szén-dioxid távozik. A kiválasztó szervrendszer anyagcseréjére is előnyös a mozgás, mert a mozgás közben felszabadult méreganyagok a vesén keresztül ürülnek ki.
Az intenzívebb edzéseknél nagyon fontos előtte a bemelegítés utána a levezetés a sérülések és a megterhelések kiküszöbölése miatt. Az izmok információhordozók ha terhelés vagy stresszhelyzet éri a szervezetet az izmok összehúzódnak, görcsbe rándulnak, ha kellemes hatással szembesülnek akkor ellazulnak és energikussá válnak. Ugyanúgy fontos a fokozatosság, a pihenők betartása és a megfelelő energia bevitel. A túledzések legalább annyira nem kívánatosak a szervezet szempontjából mint a mozgásszegény életmód. Edzés legoptimálisabb ideje a késő délutáni és kora esti órák, mert akkor a legnagyobb az izomerő, fogyasztás szempontjából viszont a kora reggeli órák a legelőnyösebbek.

A testmozgásnak kimeríthetetlenül sok formája létezik, vannak intenzívebb és lágyabb formák. Az intenzívebb testmozgás jobban igénybe veszi a szervezetet, heti 2-3 alkalommal végezzük. Vannak gyakorlatok amik izomerőre fejlesztenek és van amik állóképességre. Az utóbbiak még több energiát igényelnek, például a lépcsőfutás négyszer annyi energiát használ el mint a testépítés. Egy hosszútávfutó szíve nyugalmi állapotban lassabb anyagcserét produkál, pulzusa 50 de igénybevétel esetén 200. Szív méretük is megnövekszik 1/3-1/4 résszel. A lágyabb gyakorlatok inkább gyógyítólag hatnak a szervezetre, ezek akár napi szinten is végezhetők. Jó hatással vannak izomláz megszüntetésére, különféle szervek anyagcseréjének serkentésére vagy regenerálására, és a feszültség levezetésére. A passzív testmozgások legismertebb formái a különféle masszázsok, amiket nagyon jól lehet edzések előtt vagy után alkalmazni a méreganyagok eltávozásának segítése és az izomproblémák helyreállítása érdekében.

A böjt és a hosszú élet kapcsolata

A böjt ősi gyógymód amely nemcsak fizikai, hanem tudati és lelki síkon is ugyanúgy gyógyít. Minden vallás hívei tartanak hosszabb rövidebb böjtöket. A táplálékról való ideiglenes lemondások célja, hogy önuralmat gyakoroljanak testük felett, szellemileg és lelkileg megvilágosodjanak. A fizikai célja a test öngyógyító folyamatainak serkentése, méreganyagok kiürítése, pihenés általi energia gyűjtés.

A szív szinusz csomójában van a DNS kód amelynek feladata a szervezet regenerálása súlyos betegségekből és balesetekből. Néhány napos böjt frissíti ezt a kódot a szívből a thalamuszon keresztül és az egész szervezetre kifejti jótékony hatását. Vannak olyan betegségek, amelyeknél gyakorlatilag semmilyen gyógymód nem segít csak a böjt. A böjtölésnek számtalan formája létezik, mindegyiknél fontos a fokozatosság és a rendszeresség. Már az 1 napos böjtök is hatásosak hosszú távon. A középhosszú 7-10 nap és a hosszú 20-30-40 nap csak gyakorlott embereknek ajánlott. Mindig figyelni kell a szervezet jelzéseit, ha nem adjuk meg neki az adott helyzetben és időben amire szüksége van, többet ártunk mint amit javítunk vele.
Hosszú böjtöknél sok méreganyag szabadul fel, és a szervezet is feléli a tartalékait. Ne böjtöljünk csak addig amíg jól esik, minden nap figyelve a test visszajelzéseit. A jól végzett böjtölés valóban csodákra képes. Néhány érdekes és nem mindennapi történet is ezt igazolja.

 Egy 85 éves férfi 50 C fokos hőségben 50 km-t gyalogolt a sivatagban. Fiatal kora óta rendszeresen böjtölt, ezen az úton is csak vizet ivott. Társai sokkal fiatalabbak és tudatlanabbak voltak. Természetesen tele ették magukat, üdítőt ittak és sótablettát vettek be. Már az első 10 km megfogta őket és nem tudtak tovább menni annyira rosszul lettek, idős társuk gond nélkül megtette ezt a sivatagi távot.
Egy 40 körüli asszony szenvedélyes rabja volt az alkoholnak, kávénak és cigarettának, rendszertelenül evett, borzalmas fizikai állapotban volt. Egy szakember felügyelete mellett 10 napig böjtölt. Az első 3 nap után a nő pokoli kínokat élt meg, az élvezeti szereket egyik napról a másikra megutálta. Még 2 szer megismételte a böjtöt és teljesen újjászületett.

Fiatal férfi 10 napos böjtöt tartott, évek óta gyakorlott böjtölő volt. Gyermekkorában higanytartalmú gyógyszereket szedett amik felhalmozódtak a szervezetében. Egyik böjti napon nagyon rosszul érezte magát, és nem ok nélkül ugyanis a higany iszonyatos bélgörcs után távozott tőle annyi hosszú év után.
Szent emberek 40 napig böjtöltek minden évben rendszeresen, 3 hét után a látásuk 2-3 dioptriát javult, 1 hónap után már lelki értelemben annyira megvilágosodtak, hogy kapcsolatba tudtak kerülni a fönti világgal. A hosszú böjtnek olyan rezgésnövelő hatása van, hogy megszűnnek a betegségek és az emberi tudat teljesen kinyílik Isten világa felé. Mind 7 testük feltöltődött isteni energiával, ezek a férfiak mind 100 évesek voltak.