Ép test az ép lélek ölelésében

Művem olyan információkat foglal magába amelyek  által közvetlen és tanulságos kapcsolatba kerülhetünk az ember és a természet folyamatosan változó, ellentétes, ugyanakkor mégis kiegyenlítődő egységével. Az elmúlt években új fordulat, egy paradigmaváltás, egy ébredés következett be az életemben. Azóta folyamatosan és fáradhatatlanul a természet végtelen csodálatos lehetőségeivel, gyógyító erőivel és  misztériumaival foglalkozom. Nagyon gyakran, és nagyon   sokat gondoltam arra hogyan találhatnám meg azt az utat ami által teljes, harmonikus és boldog életet élhetek. Napról napra egyre több pozitív felismeréssel és összefüggéssel találkozom, ami új lehetőségeket vonz az életembe. Az utat megtaláltam, és ahogy járom egyre jobban tetszik, egyre több olyan dolgot fedezek fel magamban ami szabaddá tesz, ami által élővé válik még a látszólag élettelen dolog is.

Valójában minden jelenség él amelyben érzelem van, amelyben hiszünk, amire gondolunk, de csak akkor lesz igazi ha élő szeretet is van benne.
Az igazi szeretet él, és azt igazolja hogy amit teszünk, jóra használjuk, és jól. Az élő szereteten kívül sokféle szeretet létezik, de ezek nem valódiak csak annak tűnnek. Éppen azért mert önző formában nyilvánulnak meg, félelemmel teliek, uralkodók, megbéklyózók. Ezek az élő szeretet torzói. Nem az egységtudat vezérli őket hanem az éntudat. Az élő szeretet olyan erőt képvisel amelyben nincs helye ezen gyöngeségeknek. Megtisztít mint a tűz az aranyat, a legnagyobb próbatétel, és egyben a legnemesebb.

Nagyon összetett dolgok ezek de ugyanakkor nagyon egyszerűek is. Életem folyamán sok nehézséggel, kudarccal és passzív helyzettel találkoztam. Megfigyeltem hogy ezeket a jelenségeket maga az ember teremti meg, de ugyanúgy ezek ellenkezőjét is. Szabad akaratunk van de amint eldöntöttük melyik életformával válunk eggyé, attól kezdve amit választottunk annak a következményeit éljük meg. Nagyon fontos hogy csak jót teremtsünk mert csak a jó magból lesz jó termés. Mindig a jelenben éljünk és minden erőnket pozitív irányba fordítsuk, mert ez fog felemelni. A természet gyógyító erőinek alkalmazását, a természettel való összhangban élést, az Isten valamint az ember személyes kapcsolatát életformának és küldetésnek tekintem. Elmondhatatlanul nagy erőt tud adni és generálni. Az egészséges test és lélek harmóniája mindenkinek megadatott. Az Élet Ura mindenkit boldogságra és teljes életre teremtett a hit a meggyőződés és az eggyé válás által. A hit által megtörténik az elfogadás, a meggyőződés a biztos tudás tükörképe, az eggyé válás azonosulás az igazsággal.

Természetesen mindennek három forrása az Isteni bölcsesség, az erő, és a szeretet. Minden embernek magában kell ezt megtalálni és másokkal megosztani, Jézus szavával élve Isten országa közöttetek van. Nekünk kell megtalálni azáltal hogy nyitottá válunk minden pozitív dolog iránt, ezeket adjuk és  elfogadjuk, ezáltal még több jó lesz az életünkben. A mennyei királyság nem egy hely hanem tudati állapot amelyben a Krisztus tudat az uralkodó. Emberi kapcsolatainkban nagyon fontos hogy magunkat és a másik embert is helyesen szeressük. Mindkét fél egymásra és önmagára is odafigyel, ettől lesz teljes a harmónia. Nagyon fontos hogy ne falakat építsünk hanem hidakat. Minden rosszat csak a jó győzhet le és minden jót csak a jó keltheti életre, ugyanez van a testünk működésével is. Minden gondolat, érzés, szó, tett, vagy mulasztás hatalmas hatással van a testünk sejtjeire, és működésükre.

A betegségek a balesetek a megromlott emberi kapcsolatok száz százaléka lelki okokra vezethető vissza. A negatív lelki hatások blokkokat okoznak ami fizikai formában is megmutatkozik. Azzá leszel amit eszel, és azzá válsz amit gondolsz, érzel, hiszel. Minden ételnek meg van a maga rezgése, a csíráké a legmagasabb mert bennük van a legtöbb élő anyag. Minél tisztább ételeket eszik valaki annál jobban ki tud nyílni az élő dolgok felé.  Keleti emberek azért esznek hogy éljenek nem azért élnek hogy egyenek. Sokszor magunkat betegítjük meg de a mi kezünkben van a gyógyulás kulcsa is. A szervezetnek megadatott az öngyógyító képesség. Nem a gyógymódok gyógyítanak első sorban, hanem ők serkentik a szervezet öngyógyító mechanizmusát.

Az önismeret a kulcsa az önkiteljesedésnek, a saját életút megtalálásának, és az életfeladatok teljesítésének. Ha valaki tévelyeg vagy hosszabb ideig stagnál nem az eredeti életútját járja amely persze sok szenvedéssel jár. A nehézségek folyamatosan figyelmeztetnek ha nem a küldetésünknek megfelelő utat járjuk, és nem azt tesszük ami előrevisz. Ezen dolgok megismeréséhez és a minden napi élet részévévé válásához tapasztalásra van szükség. A tudati érettséget, a dolgok összefüggéseit, a nehézségek közötti harmóniát a tapasztalás útja mutatja meg.
Nagy igazság az, ahhoz hogy igazából éljünk és a szeretet útját járjuk ahhoz az elmúlás és a félelem útját is meg kell ismernünk. Ezen az úton átélünk kellemes és kellemetlen élményeket, amelyeket szükséges helyesen kezelnünk. A belső harmónia a lényeg hogy mindenben a megtanulandót, az építő lehetőséget és az egységet lássuk meg. Ha kimarad az életünkből az önismeret és a jártasság elsajátítása, bizonyos helyzetekben megoldatlan problémaként hosszú évek múlva is visszaköszönt.

Fontos a kitartás és a rendíthetetlenség mert ezek tartják fenn az egyensúlyt és biztosítják a kiteljesedést. A megismerésen keresztül eljuthatunk a végső igazság forrásához  a feltétel nélküli szeretethez, és az igazi bölcsességhez. A kettő egymástól elválaszthatatlan, mert ha valakiben szeretet van de nincs bölcsesség nem tud tenni a maga kiteljesedésért a tisztán látó bölcsesség, és az érett tudat hiánya miatt. Ezért nem látja át a dolgok lényegét, nem tudja kezelni a helyzeteket, könnyen kiszolgáltatottá és kihasználhatóvá válik, és szenvedésként éli meg a legnagyobb erőt a szeretetet is. Ha van bölcsesség, de nincs szeretet a bölcsesség ravaszsággá, fölényes fegyverré válhat, amely egoista célok elérésére irányulhat, és ezzel az egységbomlás irányába fordít. Természetesen magasra tud juttatni, főleg a látszólagos dolgok megnyerésében, de egy idő után és adott helyzetben a hatalmas bukás lehetőségét is magához vonzza.

Minden magunk által teremtett lebontó és akadályozó gondolati, érzelmi energiákat le lehet és szükséges is le tenni, ez által be lehet töltekezni azzal az erővel amely minden emberi lényt  az élet forrásához vezet. A tudatlanság, és a félelmek, a legnagyobb akadályok a lélek fejlődésében, de ha megtaláljuk az igazság útját  megtaláljuk a lélek szabadságát is, mert az akadályozó tényezők helyére bölcsesség és szeretet lép, amelyek a kiteljesedés alapkövei. Az önmegismerés őszinte kitárulkozása minden felső energiánknak, és ezáltal az önelfogadás igazi alapja a teljes harmóniánknak. Az önismeret megtanít a nehézségek megoldására, az emberi kapcsolatok harmonikus működésére, a valóság és az illúzió közötti különbségre, valamint a megvilágosodásra amely az egység felismeréséhez vezet.
Az igazi összhang elérése tökéletes békét és szabadságot ad lélekben szellemben és testben is.

Mindenben ott van a jó és a rossz lehetősége, egyiket sem lehet megszüntetni csak összhangba hozni. Mindennek ott dől el az értéke, hogy hogyan és mire használom. Minden kezdetnek és végnek meg van a maga rendeltetése és értéke.
Nem vagyunk többek ha valami jól alakul, csak akkor ha kezelni is tudjuk, és jóra használjuk. Kevesebbek sem vagyunk ha valami nem sikerül de csak akkor ha a javunkra tudjuk fordítani. A szenvedés nem büntetés és nem szerencsétlenség, hanem figyelmeztetés hogy valamit nem jól csinálunk tapasztalnunk szükséges, hogy megtanuljuk kezelni az adott helyzeteket. A tanulás által nem a hiányosságainkat pótoljuk, hanem a fölösleges akadályozó erőket tanuljuk meg letenni, és frissítsük az adott képességeket amelyek az egyéniségünkben rejlenek, kezdünk felébredni alvó állapotunkból. Folyamatosan tanuljunk hogy tudva és tudatosan gyakoroljuk a feladatainkat, ne a korlátainkkal foglalkozzunk hanem a lehetőségeinkkel. Az újrakezdés lehetősége éljen bennünk, mert a sok megpróbáltatás után eljön az a fordulat amikor megvalósulnak azon dolgok amelyekbe a legtöbb energiát fektettük. A küldetésünk legfőbb célja az emberiség segítése és magunk fejlődése, e kettő egymással szorosan összefügg, mert ha másoknak segítek, magamon is segítek, ha magam fejlődésén dolgozom,  másoknak is tudok segíteni az ő fejlődésükben. Az emberben kimeríthetetlen lehetőségek vannak, gyakran rejtett és alvó állapotban amelyeket az illúzió fátyla elrejt lelki szemeink elől. A mi feladatunk ezt a fátylat fellebbenteni és megszüntetni.

Az alsó éntudat uralma generálja, hogy szenvedésként éljük meg azokat a dolgokat amelyek tökéletes harmónia és végtelen energiaként is megnyilvánulhatnának. Ezért az alsó éntudatot építőerőnek is használhatjuk ha megtanultuk kezelni, mert a nehézségek által jutunk el a pozitív energiák kiteljesedéséhez. Ismerjük fel hogy minden helyzet értünk van, hogy fejlődjünk általa, a látókörünk bővüljön, bölcsebbek legyünk, és a nehézségek feladatokká váljanak. Ne a körülményekkel törődjünk hanem az adott feladattal és a jó hozzáállással. Mindent meg lehet oldani, mert csak olyan feladat kerül elénk amelynek megoldására készen állunk.
A keresztjét mindenki maga vállalta, maga hordja, de ha megtanul rózsát nevelni a kereszten végül a rózsa az egész keresztet magába foglalja. Igazából ez az élet feladatunk és életutunk. Ősi tanítások szerint minden emberben ott a templom, az oltár, és Isten amelyek a testet a lelket és a szellemet szimbolizálják.

Azt senki sem tudja meddig él a Földön, de az hogy milyen minőségben éli le az életét az csak rajta múlik. Hála Istennek nagyon sok lehetőség áll a rendelkezésünkre csak élni kell velük. Az emberi kapcsolatok fontosságát emelném ki. Azok az ember csoportok akik hosszú életet élnek kiemelkedő szellemi és fizikai egészségben elsősorban a jó emberi kapcsolataiknak, élő közösségeknek, igazi családi kötelékeknek köszönhetik a kiváló élet minőséget és a hosszú élettartamot. A harmonikus emberi kapcsolatok alapja, hogy ezek az emberek saját magukkal is jó kapcsolatban vannak. Ezek a tényezők még fontosabbak mint az egészséges táplálkozás, a tiszta természetes környezet, az élvezeti cikkek mellőzése vagy a fizikai és szellemi fáradságok kipihenése. Ezek is nélkülözhetetlenek de az élő szeretet vagy annak hiánya nyom a legtöbbet a latba.

Kutatók is bebizonyították hogy azok az emberek akik 50-60 éves korukban halálos kimenetelű szív-érrendszeri betegségben vagy rákban haltak meg gyerekkorukban kevés szeretetet kaptak, és ez meghatározta felnőtt korukat. Soha nem tudtak igazából magukra találni, ezáltal nem tudtak  szeretetet adni és elfogadni, vagy az örömöt nem tudták megélni. Ezek ellenkezője is igaz, amikor egy csecsemőnek születési rendellenesség következtében az orvosok szerint már csak napjai voltak hátra, mert az agyi keringéssel volt probléma. Az anyai szeretet csodákra képes, a gyermek nem halt meg, meggyógyult és minden nap erőt merít abból az energiából amely meggyógyította és amelyet a Szeretet Istene ajándékozott azoknak akik tovább adják és elfogadják az univerzum leghatalmasabb alkotó erejét. Egy másik példa szintén azt igazolja hogy a szeretetet a legnagyobb gyógyító energia ami létezik. Kínában egy beteget szeretetterápiával gyógyították meg a tumorbetegségéből. Kettő perc negyven másodperc alatt eltűnt a tumor a beteg testéből. A nem minden napi eseményt osztott képernyőn lehetett megfigyelni ahogy a szeretet energiahullámai percek alatt hogyan emelték meg annak a testnek az energetikai rezgésszámát aki korábban a félelem lebontó munkájának fizikai kivetülését szenvedte.

Az érett tudatosság, az élő szeretet, és a lelki harmónia minden egészség alapja. A mély légzés, amely fiatalít, tisztít és erővel tölt fel. A rendszeres testmozgás, a masszázs, és  az energia fejlesztő gyakorlatok szintén kedvező hatással vannak a teljes egészség elérésére. Az ivás amely a légzés után a legfontosabb a testi funkciók harmonikus működéséhez, sok betegség kiküszöbölésében határozott szerepet tölt be. A kiegyensúlyozott táplálkozás a böjt, a méregtelenítés kulcs fontosságú egészségünk fenntartására, vagy helyre állítása érdekében. A nyers ételek, a szerves ásványi anyagok, a gyógynövények és a gyógyító tápláléknövények, a méhészeti termékek, a gyógyító algák és gombák segítenek megteremteni egészségünk egyensúlyát, természetesen ha beállítjuk a megfelelő társítást, sorrendet és az arányokat a táplálkozásunkban. Hippokratész  szerint: "Ételed legyen a gyógyszered és gyógyszered az ételed"!


A pihenők megfelelő minőségben, mennyiségben, és időzítésben pótolhatatlanok az új energiák termelésében mint testben mint lélekben. A fény amely minden élet forrása kimeríthetetlen gyógyító energia, szinte misztikus energiákkal tud feltölteni. A föld mágneses energiája, csakrái, aurája arra utal hogy maga a föld is élőlény amely gyógyulni és gyógyítani képes.
Ritka jelenség de még az állatvilág is hordoz magában gyógyító lehetőségeket. Ezt főleg azok a népek ismerték fel akik együtt tudtak működni hosszú időn át a természettel. A Föld ásványai gondolok akár a kövekre nagyon érdekes hogy energiákat tudnak befogadni, összegyűjteni, továbbadni, fókuszálni, tárolni. Kevesen gondolnák hogy ők is élőlények és nagyon magas rezgéseik vannak. Civilizált világunkban rengeteg méreganyaggal találkozunk napi szinten. Élelmiszerek, italok, élvezeti szerek, szennyezett talaj, víz, levegő, elektroszmog, stressz. Ezek közül amennyit csak lehet nélkülözzünk! Éljünk összhangban a természettel mert belőle élünk! Olyan szorosan amennyire csak lehet.

Vannak kultúrák a Földön ahol az élelmiszereket, az energiákat, az épületeket, a hétköznapokhoz nélkülözhetetlen dolgokat, mindent a természetből nyernek, ráadásul amit csak lehet újra hasznosítanak. A természet szoros kapcsolatban áll a tudományok kimeríthetetlen tárházával, a történelemmel, vallásokkal,  misztériumokkal, elválaszthatatlan mindentől akár a kézzel fogható akár a megfoghatatlan dolgokat vizsgáljuk. A természet erőinek interakciója a bolygó minden életjelenségében megmutatkozik, mert minden  jelenség folyamatosan változik, de az egységes egész része, éppen azért mert minden létező dolog összefügg egymással, és minden egymással ellentétes tényező egyensúlyban van. A természet kimeríthetetlen lehetőségeket tár fel előttünk gyógyít, életet ad, figyelmeztet, megújul, átalakul. Ha ezekre a dolgokra oda figyelünk hosszú, boldog és egészséges életet élhetünk teljes harmóniában lélekben és testben Istennel és önmagunkkal, a természettel és a Földdel.