Múltunk és jövőnk

A magyarság jelenlegi helyzete és életkilátásai

A magyarság jelenlegi helyzete és életkilátásai nem könnyűek, de nem reménytelenek mindannak ellenére, hogy politikai, gazdasági,  társadalmi és kulturális helyzetünk az utóbbi 1000 évben nem a legszebben tündököl. Napjainkban a magyar emberek sokféle embert próbáló nehézséggel, valamint egyre erősödő társadalmi egyenlőtlenségekkel küzdenek. Mindennapi megélhetési gondok, kiszolgáltatottság, munkahely és hitel problémák. Egyre több embert érint az anyagi kifosztottság és nélkülözés jelensége. A magas és alacsony  jövedelmű emberek aránya között egyre nagyobb az aránytalanság a kevés jövedelműek irányába. A forint értéke jelentősen gyöngült, a GDP is visszaesett az európai országok színvonalához képest. Az ország államadóssága is meglehetősen komoly összeg, de a rendszerváltás óta külföldre távozott csak kamatként, 30 ezer milliárd forint. Szakemberek kutatásai alapján csak 2010-ben 2321 milliárd forint távozott adómentesen és diszkréten országunkból. A pénzügyi oligarchák hogy bebiztosítsák a hitelük visszafizetését fedezetül a nemzeti vagyonra is igényt tartanak mind az értéket termelő és ugyanúgy az értéket nem termelő de önmagában nemzeti értéknek számító létesítményekre, területekre, természeti adottságokra is. Antall kormány idején Soros György felajánlotta hogy megvásárolja Magyarország adósságállományát a nemzeti vagyonért cserébe. Ennek megvalósulása a Horn kormány idején történt meg. A pártok hatalomra kerülése és váltása is a globális pénzhatalmi rendszer döntései alapján történnek, hogy adott időben és helyzetben melyik szolgálja jobban az érdekeiket.

A jelenlegi helyzetben nagyon elnyomott gazdasági helyzetet tüntetnek föl, holott a leghitelesebb források szerint ekkora mennyiségű pénz még nem volt Magyarországon mint a jelenlegi időszakban. Ennek ellenére a magyar gazdaság a megtermelt GDP 40%-ával működik amely döbbenetesen alacsony a szomszédos volt szocialista országokkal szemben mint Szlovénia, Szlovákia, Románia vagy Lengyelország ahol a nemzeti GDP 200-220%-ával működik az ottani gazdaság. Hazánkban azért ennyire alacsony mert így sokkal könnyebben elszegényedik az ország lakossága és az értékes területeinket töredék áron föl tudják vásárolni idegen érdekek. Érdekes módon 1973 és 1989 között 1 milliárd dollár hitel érkezett be az országba, amelynek tizenegyszerese lett visszafizetve ezen idő alatt. Végül 1989-ben csődhelyzet alakult ki, mert összegyűlt 20 milliárd dollár adósság. Később 1989 és 2010 között fölvettünk 50 milliárd dollárt és háromszorosát fizettük vissza csak kamatként.Tartozásunk 2010-ben 132 milliárd dollár kamatostól.

Hazánk 2004 óta tagja az Európai Uniónak, és ez a tagság szakemberek szerint évente 4500 milliárd forintba kerül, ezenkívül nem beszélve a vámbevétel nagy részének megszűnéséből származó hiány, és a cserearány romlásból származó kiesés, amelyeket az ország a tagság miatt elvesztett. A multinacionális cégek adókedvezményt élveznek hazánkban, és az általuk megtermelt óriási mennyiségű profit szintén külföldre kerül. Reális becslések szerint az ország évente minimum 10 ezer milliárd forintot veszít ezen pénzügyi buktatók által. Ráadásul szintén meglepő hogy az ország bevételének 85-90%-a különféle adókból, vámokból, illetékekből, és bírságokból származik. Az energia, közlekedés, telekommunikációs infrastruktúra szolgáltatások területén a munkabérek arányához viszonyítva Magyarországon a legdrágábbak ezen szolgáltatások az Európai unió tagországok közül.
Az életszínvonal az utóbbi években a kilencvenes évek színvonalának 3/4-ére esett vissza. A sok kellemetlenség ellenére ne felejtsük el hogy bolygónkon 196 ország van és Magyarország körülbelül a 36. helyen áll az életszínvonal szempontjából, tehát sok országban még sokkal nagyobb nehézségek  vannak mint nálunk. A jelenlegi helyzeten túltekintve országunk gazdasági, társadalmi, kulturális élete a Nyugati elit államokkal vetekedhetne, akár még felül is múlhatná őket, de ezt a próbatételt és kellemetlenségeit amelyben élünk őseink vállalták.

Az egészségi állapot sem a legfényesebb, várható életkorunk férfiak 70, nők 78 év. Lehetne ettől sokkal jobb is, ahhoz képest, hogy a Föld leghosszabb életű emberei között is voltak magyarok.
Európai viszonylatban 8 évvel kevesebb a várható élettartam Magyarországon a Nyugat Európai országokhoz képest, és mi magyarok fordítjuk a legkevesebb időt pihenésre, kikapcsolódásra. Sok ember életében minden napos a stressz, a depresszió, az egészségtelen táplálkozás, az élvezeti szerek és a modern kor betegségei. Az egészségügy rég nem az egészségről szól, mert a betegség az igazi üzlet. Ugyanis a tudatlan beteg ember maximálisan kifosztható abban az értelemben hogy önként bármennyit képes fizetni a látszatgyógyításokért, és átruházni a felelősséget a gyógyítóra. Az igazi gyógyulás kulcsa annak az embernek a kezében van aki magát betegítette meg, reális értelemben magát is csak ő tudja meggyógyítani.

A gyógyító tüneteket kezelhet, útmutatást adhat, de  a regenerálódás oroszlánrésze a beteget illeti. A legnagyobb szaktudású és a legjobb indulatú gyógyító sem gondolkodhat, érezhet, dönthet vagy élhet harmonikus életet a beteg helyett. Az öregedési indexünk is egyre magasodik az évek folyamán, és a népességünk már nem éri el a tíz milliót sem. Az elmúlt 23 évben a magyarság lélekszáma 1 millióval csökkent, és legalább 300 ezer magyar elhagyta hazánkat jobb munkalehetőség és jobb élet reményében. S
ok kellemetlenséget okoznak az országunkban élő idegen népcsoportok, valamint nemzetünkön belül is egyre több a magányos ember és a hajléktalan. Az utóbbi évtizedekben már odáig jutottunk hogy a nemzeti vagyon 95%-a idegen kézre került. Az utóbbi években egyre több idegen nemzetiségű állampolgár költözik hazánkba, egyre több lakótelep épül, egyre több házat árvereznek el a hitelcsapdák által, és a népcsoportok beáramlása folyamatos. A legújabb híradások szerint izraeli terrorelhárító csapatok állomásoznak országunk területén, de vajon kiket védenek a terrorakciók ellen, és az izraeli iskolákban miért oktatják pont a magyar nyelvet a kisdiákoknak?

Legyünk őszinték, és a problémák gyökereit magunkban keressük. Bármilyen nehéz a helyzet, az egyrészt mulandó, másrészt azért nehéz mert nehéznek gondoljuk. Ha a magyarság összetart és éli a maga életét, harmóniában az örök élet urával, önmagával és egymással minden lehetőség megnyílik előtte. Azért szenved ebben a korszakban a magyarság mert nem vaskori nép, és azért nem fogadják be az anyagi világot megszemélyesítő stratégiai országok, hatalmak mert népünk teljesen más értékrendet képvisel. Magyarország nem egy elveszett ország. A Kárpát medence szakrális hely és olyan gazdag természeti adottságokkal és életfeltételekkel rendelkezik hogy 100 millió embert bőségesen el tudna tartani.
Nem véletlen hogy  idegen népcsoportok ennyire erőteljesen megpróbálták a Kárpát medencét maguknak kisajátítani ugyanis itt van a Föld energetikai és információs központja a szívközpont, és amely nép ezt a földet uralja az a világ ura. Ezt már korábban élt uralkodók is tudták. A történelem folyamán több nép is megpróbált uralkodni ezen a földön, de egyik sincs már közülük itt. Sokszor és sokan próbálták a magyarságot tudatlanságba, szeretetlenségbe taszítani, de az élő dolgokat csak ideig óráig lehet elfedni, a megfelelő időben és helyzetben örök erővel visszatérnek. Aki a magyarság ellen fordult saját sírját ásta vele. Mitől fél a magyarság? Megmondom a saját tudatlanságától. Hosszú időkön át gondoskodtak róla megvezetőink, hogy nagyon sok igazságot ne tudjunk, vagy tévesen tudjuk amit tudunk.

Az oktatásrendszerünk önmagáért beszél, tömérdek fölösleges és értelmetlen tananyagot tanítanak de olyan dolgokat ami valódi értéket képvisel, ami az igazi élet ok okozati összefüggéseit illusztrálná azt hírből sem ismerik. Szándékos eltompítással, és egy hamis materialista világnézettel útjára indított fiatal generációk nevelése, nyilván azoknak érdeke akik az alacsony tudatszintű adósrabszolga szerepét betöltő értékteremtő emberek megvezetéséből profitálnak. Népünk arányában kimagaslóan nagy a tudósok és feltalálók aránya
, de érdekes módon nagyon sok tudós és találmány a külföldi érdekeket gazdagítja, sőt magukénak is tekintik a magyarság értékeit. Nem véletlen hogy a saját országunkban ilyen mértékben el vannak titkolva és el vannak ferdítve az igazságok történelmünkkel, ősi tudásunkkal, szellemi és kulturális értékeinkkel kapcsolatban, mert ha ezen dolgok napvilágra kerülnek az idegen érdekek koholmányai kártyavárként dőlnek össze. Ezen érdekcsoportok a magyar nyelv hatalmas jelentőségét is erőteljesen lecsökkentették, azt a nyelvet amely legragozóbb nyelv és a legválasztékosabban kifejező nyelvtannal rendelkezik. Elgondolkodtató hogyha egy magyar kimegy külföldre elvárják hogy beszélje az idegen nyelvet, de ha egy külföldi hazánkba jön ugyanúgy elvárja hogy idegen nyelven beszéljünk a saját országunkban.

Rokon népeink és cselszövőink

Szkita-harcosok.jpgGéza fejedelemsége és István királysága óta a magyarság tudat valamint a keresztény vallás már nem az volt mint az előző időkben. Azóta az idegen befolyás hatása egyre erősebb és kiszolgáltatottabb nyomást gyakorol országunkra. Ezen uralkodók úgy tartották hogy  lehetőségeikhez mérten két istennek is áldozhatnak egyszerre,  amelynek természetesen nagyon kellemetlen következménye van. Az idegen és ellenséges hatalmak egy megosztott országot alakítottak ki Magyarországból, hogy könnyebb legyen felügyelni és uralkodni nemzetünkön. Hazánk a Nyugatot védő bástya szerepét töltötte be. A történelem folyamán a tatár és a török amikor itt volt, igazából Nyugatot akarta, de mivel a magyarság elajándékozta magát a Német-római birodalomnak, elszakadt a gyökereitől nem volt visszaút. Ez a háború elsősorban Habsburg és Vatikáni érdekeket szolgált, és ezáltal Magyarország maga ellen fordította ősi rokonnépeit. Ha szövetségre léptünk volna keleti rokonainkkal Nyugat Európa is más történelemmel rendelkezne mint most.

Mennyivel kedvezőbb lenne a jelenlegi helyzetünk ha az ősi szkíta népek felé nyitnánk és az ősi kapcsolatot melegítenénk föl. A magas portán a magyar nyelv diplomáciai nyelv volt, a török kormány magyarul levelezett a bécsi udvarral és a Vatikánnal is. Vannak történelmi  feljegyzések török követek meggyilkolásáról akiknek halálát vatikáni lovagok okozták. Ezek a követek szövetség ajánlatával jöttek a Mátyás királyhoz. Batu kán követeiről pedig a keresztes lovagok gondoskodtak. A tatár kán még házassági szövetséget is ajánlott Béla királynak gyermekeik között, amit persze a pápai udvar akadályozott meg. A török magyar háború megteremtői, és támogatói a Habsburgok mellett a Vatikán és Velence volt. A Habsburgok a pápa pénzén és a magyarok adóiból fenntartott seregével folyamatosan betört országunkba hogy ezzel is provokálja a szultánt, valamint Magyarország elözönlését.

Már 1825-ben megkezdődik a magyarok pénzügyi gyarmatosítása. A Magyar Országgyűlés nem járul hozzá, hogy a magyar pénzügyeket a bécsi Rothschildok magánbankja intézze. Az 1848-49 es szabadságharc idején Magyarország némi önállósággal, de része volt a Habsburg birodalomnak. A birodalom gazdasága már akkoriban erősen függött a Rothschild bankok hitelétől, és az Orosz birodalom szintén. Ebben az időszakban a Rotschildok Bécsben, Frankfurtban, Nápolyban, Párizsban és Londonban a bankrendszerek urai voltak.  Magyarországon   nem  volt  bankhitel.  A  pénz  amiatt  áramlott  ki  az országból, hogy  kiszolgálja  ezt  a  bécsi  bankot.  De  kiáramlott  a  pénz  adók,  regálék, kölcsönök,  a  kölcsönök  kamatai,  vámok,  kincstári  jegyek  és  a  császári  katonaság elszállásolási  költségei  formájában  is. A Habsburgok attól féltek ha hazánk kilép a birodalomból nem tudják hiteleiket törleszteni, mert akkoriban erőteljes átalakulási programok zajlottak országunkban. Amikor 1948-ban Kossuth Lajos lett a pénzügyminiszter hozzáfogott az üres államkasza feltöltéséhez, és egy bankjegy nyomda felállításához. Fedezettel bíró magyar pénzt akart bevezetni.

A bécsi Rotschild ház irányítása alatt álló Osztrák Nemzeti Bank nem volt hajlandó valódi pénzre beváltani az általa kibocsátott bankjegyeket, hanem ezzel egy időben egyre gyorsabb ütemben vonta ki a nemesfém pénzt külföldre. Ezért Kossuth rendeletileg tiltotta meg az ezüst és aranypénz külföldi kivitelét. Az ONB azt akarta hogy a magyar kormány tőle vegyen fel hitelt, és ismerje el az ő bankjegy kibocsátó monopóliumát Magyarország területén, és fizessen kamatot a hitel után. Ez a tény hűen tükrözte hogy már az akkori pénz uralta világban szabadságban, békében és igazságban élni nem lehetett. Az Habsburg udvar eltökélte hogy leveri a forradalmat, megtámadta országunkat, ellenállást szított a hazai kisebbségek között is, végül szövetkezet az Orosz birodalommal. A szabadságharc elbukott a világosi fegyver letétellel, amelyet Haynau megtorlásai követtek.


A szabadságharc bukását követően az ONB összes kívánsága teljesült. Magyarországon 1873-ban már 482 pénzintézet, 160 különböző biztosító intézet, de csak 164 nagyobb iparvállalat működött. Ezek szinte mind a Rothschild-ház által irányított pénzkartellhez kapcsolódtak valamilyen módon. A magán pénzkartell működését irányító és végző bankárhatalom a személyi kapcsolatokon, és a gondosan kiépített összefonódásokon keresztül biztosította pénzügyi egyeduralmát. A szabadságharc után az ONB és a mögötte álló nemzetközi pénzkartell erőteljes nyomást gyakorolt a Habsburg uralkodóházra és a kormányzatra, hogy az keményen lépjen fel az önálló magyar pénzt követelő magyar kormánnyal szemben. Már akkor megszilárdult a magán kézben lévő pénzkibocsátás monopóliuma és az adósságalapra fektetett pénznyomtatás. A Rothschild-ház az általa irányított láthatatlan pénzkartell létezését minden lehetséges módon titkolta, ebben volt a fő ereje.

A Vatikán mindig nagyon bizalmatlan volt a magyarsággal, történészek szerint a trianoni békeszerződés gondolata is a Vatikánban fogant, ugyanis a magyar királyoknak szavazati joga volt a pápaválasztásban, ahol az akkori király Ferenc József ellene szavazott a francia szabadkőműves elit által kijelölt pápának Rampollának. Majd megválasztották X.Piuszt aki eltörölte a vétót. Ennek következtében a francia szabadkőműves rend bosszút tervelt a Magyar Királyság ellen. Később merénylet történt a trónörökös ellen, kirobbant az első világháború,  amelyet a nemzetközi pénzkartell robbantott ki a háttérből, végül Magyarország területeinek feldarabolása következett. A magyar szakrális királyság a Szent Korona országa mérhetetlenül gazdag természeti kincsekben amely szálka volt a háttér hatalmi rendszer szemében. Hazánk megcsonkítása szellemi és fizikai értelemben is Magyarország keresztre feszítése volt, és történelmünk szenvedései pedig az azt megelőző stációk.

Utolsó hazatéréseinkkor elődeink igazi Jézusi kereszténységet képviseltek és ismerve az akkori Római egyházat és magát Rómát ami romlást is jelent nem igazán akartak olyan álkeresztény pápák által vezetett egyházhoz tartozni akik sorozatban gyilkosságok elkövetői, vagy áldozatai voltak. Ráadásul a szent korona is az egyház birtokában volt, persze illetéktelenül amivel később Istvánt koronázta meg a mágiát sötét célokra használó Szilveszter pápa. Attilának köszönhette  az egyház működését hogy királyunk nem rombolta le a romlott várost ekkor kezdődött keresztutunk. A történelmünk során elszenvedett kudarcaink oka nem az ellenfél ereje hanem a mi gyöngeségünk volt. Nem használtuk a bennünk rejlő erőket hanem az egységbomlás útját jártuk.

A hosszú életű népcsoportok az abházok, a hunzák, a japánok testvérnépeink. Még Dél Amerikában Ecuador vidékén is élnek ősi rokonaink. Fél Európát, fél Ázsiát, Afrika északi és keleti részeit szkíta népek leszármazottai lakják. Érdekes módon ezek a népek tudják hogy mi a rokonaik vagyunk csak mi nem tudjuk. A múltunk feledésbe merült de hamarosan új erők ébrednek!

Magyarság őstörténelme és jövőbeli feladata

A szkíta birodalom az ókor leghatalmasabb birodalma volt a Kárpát-medencétől az Altaj hegységig terjeszkedett. A szkíták népe évezredeken át uralt két kontinens méretű területet, olyan birodalmat képviseltek, amely ellen a kínaiak védekezéssül emelték a nagy falat.  Olyan haderőt jelentett amelytől az ókor  nagy birodalmai rettegtek. A szkíták harcos királyaik Arsak, Attila által vezetett hadjáratok stratégiailag sokkal hatékonyabbak voltak más  népek hadainál, összecsapások során megverték a perzsákat, a rómaiakat és Nagy Sándor seregét is. A pártus, szkíta, sumír népek uralkodói között kiemelkedtek a szakrális királyok Melkidezek, Gudea, Jézus és Árpád. A Turul és a Meroving dinasztia az Isteni vérvonal leszármazottai. A magyarok ősei Nimród nemzettsége, Báthoryak nemzettsége, Rákócziak nemzettsége szíriuszi nemzetség. Szíriusz az égi birodalom szív energia központja. Árpádházi királyaink Attiláig és Nimródig vezették családfájukat. Magyar a mag népe amely a szívcsakrában aktiválódó Krisztusi lélekmagokra utal, ugyanúgy mint a mágus szó a magosztó vagy maga a mag az univerzális tudást jelenti.

Több száz éven keresztül a szkíta magyarok szkíta keresztény vallása a manicheizmus alapjaira épült. Ez a vallás Zarathusztra, Buddha aki eredeti nevén Buda és Krisztus tanításain alapszik. Mani, és a többi 3 bölcs mester valamennyien a szkíta nép leszármazottjai, és sok régi írás szerint uralkodóházak utódai. A szkíta nép Hérodotosz szerint a Föld egyik legrégebbi népe, vagy a lehető legrégebbi népe, amely hatalmas szellemi, kulturális és vallási örökséggel rendelkezik. Szkítiánosz a leghíresebb bölcs és tudós aki mestere volt Zarathusztrának, Budának és Maninak is. Egy feltaláló nép amelynek több ezer évvel ezelőtti találmányait mai napig is használja az emberiség a Föld minden részén. Őseink olyan társadalmi rendszerben éltek amelyben a férfiak és a nők egyenrangúak és egyenértékűek voltak. Nemzetközi kutatások igazolják azt a tényt hogy a magyar nép a legerősebb genetikai állománnyal rendelkező népek egyike.

Nyelvünk szakrális kódolt nyelv, szavainkban ott rejlik a megoldás a magyarázat az adott szó értelmére, jelentésére. Írásrendszerünk eredetileg rovásírás, például a glozeli rovásírásos kövek 15 ezer évesek, amely a legrégibb írásos régészeti leletek egyike.
Tulajdonképpen még a magyar népmesék is magukban hordozzák az ősi titkos tudást, például a gondolati teremtő energiát vagy az édenkert és az  aranykapu misztériumait, valamint a természet szellemeit. Dél Amerikában Ecuadorban a Tayos vagyis táltos barlang titkai is az Atlantisz előtti idők emlékét őrzi, azt hogy az akkori magyarság és az ezt bizonyító régészeti leletek igazolják ott tartózkodásunkat és az ottani népekkel való rokonságunkat. A Föld energiaközpontjainak és mágneses erővonalainak  tekintélyes része ősi szkíta nyelvterületeken található a bolygó különböző pontjain. Érdekes módon a pétervári Ermitázs múzeumban láthatók az ősi szkíta fegyverek és ékszerek gyűjteménye, valamint a szasszanida ezüst amelyek egyedülálló értéket képviselnek a szkíták történelmi emlékeiként. Kazahsztán pénzérméjén mai napig is Attila hun király látható, mely  rokonságunkat bizonyítja a közép ázsiai szkíta kazahokkal. A bábeli zűrzavar előtt egységes nyelv létezett a Földön a madai nyelv amely azonos az arámi sumér szkíta nyelvvel. Jézus Adiabene tartomány hercege volt, arámi nyelven beszélt, ahogyan hazatérő őseink is ezen vidékről származtak és ezt a nyelvet beszélték.

A Kárpát-medencéből kiáramlott népek tizenkét nagy hullámban tértek vissza a történelem folyamán. Az első visszatérésről csak mitikus leírások születtek, amely arról szólt hogy Nimród fiai által történt az első visszaáramlás, nemsokkal az ataiszi vízözön után. A második visszajövetel Kr.e. a harmadik évezredben történt, ez volt a szkíta magyarok visszaáramlása. A harmadik visszatérés Trója pusztulását követően történt Kr. e. 1250-ben, és a Trója védelmében résztvevő magyarok telepedtek vissza a Kárpát-medencébe. A negyedik visszatérés Kr. e. a hetedik században történt őket agatirszeknek hívták akik a magyar nép egyik ágát képezték. Az ötödik visszaáramlásról pontos leírás nem maradt, de azok az ősmagyar népek akik ekkor visszatértek, szarmatáknak és jászoknak hívták. A hatodik visszatérés a pannonok visszatérése, hazánk ekkor vette fel a Pannónia nevet. A hetedik visszaáramlás a palócok visszatérése, a nyolcadik a dákok visszajövetele, a kilencedik hazajövetel Kr. u. 373-ban a hunok visszatérése.

A tizedik hullám Kr. u. 564-ben jött az avarok megjelenésével, akik a hazánkat megszálló longobárdok elűzésére tértek vissza az őshazába, később Kr. u. 670 ben újabb avar hullám a tizenegyedik bejövetel érkezett hazánkba. A tizenkettedik visszatérésnél 976-ban Álmos és Árpád magyarjai tértek vissza saját őshazájukba.
Utolsó hazatérésünk törzsszövetségének egy része, közöttük éppen az Árpádi törzs a Kaukázustól délre eső területeiről származott, mely terület Arméniát és Szíriát is magába foglalta, közepén Adiabene tartománnyal és a Van-tó központú tartománnyal. A szkíta, agatirsz, szarmata, jász, palóc, hun, avar, mind az ősmagyar  nép csoportjait jelölő nevek. Ezen népek között folytonosság van, e nevek hasonló nyelvű, vallású, és kultúrájú népet jelentenek.Már  közel  40 ezer  évvel  ezelőtt  volt  beavató  szentély  a  Kárpát medencében. Ezek  gyógyító  és  imádkozó  helyek  voltak. A Kárpát  medencében  voltak  a  legelső  piramisok. Saint  Germain a  Kárpát  medence  szakrális  királya  és  főpapja  az  ősidőkben, az  Ibolya  láng  őrzője  aki  erre  a  területre  mentette  a  szakrális tudást. A  lelki  alkímia  az  esszénus  kabbala  és  az  egyiptomi hermetika  adeptusa. A Pilis  a  Föld  szívcsakrája. A  pálosok romolhatatlan  szent  emberek  voltak,  haláluk  után  romolhatatlan test  maradt,  de  voltak  akik  fénnyé  váltak. Ők  még  az  aranykori emberek  képességeivel  rendelkeztek,  és  kortársaik  is csodálkoztak  hogy  a  pálos  rendnek  nincs  temetője. Beavatásaik  folyamán  gyakorlatilag  túl  kellett  élniük  a  saját halálukat,  szarkofágokba  fektették  őket  amelyeket  le  is  zártak. Közben  a  lélek elhagyta  a  testet  és  kozmikus  utazásra  indult,  majd  a  próbatétel  után  látványos fény  és  hőjelenség  formájában  visszatért  a  testébe,  de  olyan  erővel  hogy szétrobbantotta a kőkoporsót. Ezek a beavatások nagyon hasonló formában megtörténtek  az  ősmagyar  táltosoknál  és  az  egyiptomi  fáraóknál  is. Voltak  idők amikor  a  szent  Grált  is  őrizték  a  Pilisben.

Magyarország védőangyala Hádrániel szerint a magyarok a Föld lelkének őrzői, gyógyítói és tanítói. A Föld rezgésszintje megemelkedik, és nagy erők aktiválódnak a Kárpát medencében. Ősi írások szerint a szakák népe felébred és viszi a tüzet, a lélek tüzét más földekre is, ez azt jelenti hogy Magyarország fog először átesni az aranykor tűzkeresztségén.
A Kárpát medencében él a legtöbb olyan ember akinek értékrendje az Isteni szférából táplálkozik, és itt vannak ezen értékrendnek a legnagyobb elnyomói is. Itt van a legnagyobb fény, és a legnagyobb sötétség is, de ha Krisztusi tudat és szeretet vezérel minket a fény beragyogja életünket, és felülírja a sötétséget. Pio Atya egy stigmatizált romolhatatlan szent szerzetes, akinek volt egy látomása a magyarokról: „Magyarország egy olyan kalitka, amelyből még egyszer egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagy hatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!”