Naprendszer és asztronómia

Az életfluidum láthatatlan és mérhetetlen energia amelynek megnyilvánulása a taszítás és a vonzás. A pozitív és negatív energiasugárzás hatása a bolygórendszerünk legismertebb bolygói körében egyedi. A Nap, a Merkúr,  a Vénusz, a Mars pozitív hatású, a Föld, a Hold, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz negatív hatású. Minden bolygó fluiduma egyéni speciális tulajdonsággal és hatóerővel rendelkezik, de egymással való viszonyukban pozitív és negatív polaritást is képviselhetnek. A Földet körülvevő bolygók fluidikus hatása  kihat a bolygónkra, az ásványokra, a növényekre, az állatokra, az emberekre, ugyanúgy az éghajlati és időjárási tényezőkre, a termékenységre, az életfolyamatokra, valamint egyének, családok, nemzetek, és az emberiség eseményeire, sorsára és történelmére is. Az emberek egyéni fluiduma szerint: pozitív projektív egyén akinek az erő az alap eszköze a minden napi céljai elérésében, a negatív attraktív egyén pedig a békés megnyilvánulások útját járja.

Érdekes megfigyelés az a tény hogy mennyire meghatározó lehet egy egyén egészségi és energetikai állapota, valamint a születése idején uralkodó holdfázisok az akkori napok és órák közötti összefüggés. Az ember már magzati életében is bolygó befolyások hatása alatt áll, amelyek természetesen az anyára is hatnak. A fogamzás  a  lélekembrió megtestesülésénél olyan bolygóállásban történik amelynek hatásösszege az inkarnálódó lélek számára megfelelő földi életet biztosít. A várandósság ideje alatt a anya és magzata között szoros sorsközösség alakul ki, de az inkarnálódó léleknek mint önálló egyéniségnek csak a születés pillanatától van egyéni szerepe. A megszülető ember életében az akkori bolygó hatása meghatározza a külső megjelenést, a testalkatot, az érzelmi és gondolatvilágot, előnyös és előnytelen tulajdonságait, kiegyensúlyozott vagy beteges egészségi állapotát, rövidebb vagy hosszabb élettartamát. Az egyéni bolygó típust  megtestesítő ember nagyon ritka, sokkal gyakoribb jelenség a több bolygó típusát hordozó kevert hatás.

Egyes bolygók meghatározott ásványokkal, növényekkel és állatokkal állnak kapcsolatban. Az ősi gyógyászat a betegségek gyógyításánál figyelembe vette hogy melyik ásványból, növényből vagy állatból készült gyógyító anyagot használ, ugyanis a bolygók állása, helyzete, fluidikus sugárzása meghatározta a a gyógyító anyagok erejét, természetét, hatékonyságát.
A megfelelő polaritású állatok, növények, ásványok, mint ahogy a színek, hangok, illatok és helyek kedvező csoportosításával a polaritás fokozható és halmozható. A bolygók állása és hatása  gyakorlatilag órányi időtartamokra is feloszthatók, ezt a tényt igazolja az a jelenség hogy például a drágakövek hatása is abban az órában a legaktívabb amely bolygóval a kőnek kapcsolata van. A bolygók állása és hatásuk napokra is feloszthatók , ezen jelenségek fontossága a natúr kertészetekben lényeges az ültetések, betakarítások vagy metszések szempontjából.

Egyes uralkodó bolygók 36 éves évciklusai szerint minden évnek meg van a maga bolygó állása és hatása. A patrónusbolygóknak és a zodiákusállomásoknak is szoros kapcsolatuk van egymással főleg akkor ha közös állásban tartózkodnak egy időben. A zodiákusok az évek folyamatos sorozatában nemcsak a közismert 12 ciklust töltik be , hanem az emberi életszakaszok életkorait is uralják. A bolygók és a zodiákusjegyek testrészekkel, szervekkel és betegségekkel állnak intenzív kapcsolatban. A zodiákusoknak rendelkeznek meghatározott ciklussal, auraszínnel, számmal, uralkodási idővel, életév szakasszal, testrésszel, kővel és növénnyel amelyre hatással van. Gyakorlatilag az asztrológia is ugyanolyan reális és racionális tudomány a szakavatott embereknek mint bármelyik művészeti vagy tudományos forma.

Az ásványoknak a növényeknek és az állatoknak is ugyanúgy meg van a maguk aurája mint az embereknek. Ez az elektromagnetikus hullámokból álló erőtér az aura minden bolygónál ugyanúgy működik és az élőlények aurájával szoros kapcsolatban áll. Az aura a hordozó közege a gondolatoknak, vágyaknak, érzelmeknek, pozitív és negatív teremtményeinknek, sőt embertársaink aurájába is be lehet kapcsolódni,  ezáltal a kölcsönös befolyásolás és eszme kicserélődés lehetővé válik. Az emberiség történelmében a háborús vagy éppen békevágyak a kollektív tudat kivetülése az emberi aura tömegeket megmozgató ellenállhatatlan erők halmaza, együtt rezgése. Az erősebb aura dominál a gyöngébb felett, az azonos rezgések erősítő hatást fejtenek ki az ellentétesek zavart keltenek. Ugyanakkor az emberi aura egybe kapcsolódhat ásványok, növények és az állatok aurájával is. Az univerzumban kimeríthetetlen energia és információ áramlás működik, érdekes módon minden dolog összefügg egymással és egységet alkot.
 

A hét minden napja egy egy bolygónak az uralkodása alatt áll. A bolygónak az aura befolyása  ezen a napon különösen fokozott mértékben tud érvényesülni. A bolygók pozitív és negatív hatásai megmutatkoznak az egészségi állapot, az érzelmek, a gondolatok, képességek, hivatások, események és a természeti erők aktivitásában is. A fluidikus egyensúly megbillenése komoly betegségeket okozhat bármilyen fizikai tünet megjelenése nélkül. A betegség  a fönti szférákban energetikailag már rég kialakult de a fizikai megnyilvánulása mint betegség fázis késéssel jóval később érkezik meg. A drágakövek kedvező fluidum tömege olyan energiával rendelkezik amely képes ezen egyensúly kimozdulások helyre tételére. Élő példa erre az a történet amikor egy kövekkel gyógyító hölgy arról nyilatkozott hogy 120 gyermeke van. Értetlenül hallgatták hogy lehetséges ez, ő elárulta titkát olyan nőket kezelt kőterápiával, akik már hosszú ideje sikertelenül nem nem tudtak megfoganni. A hölgy szokatlan de annál hatásosabb terápiája rövid időn belül 120 gyermek fogantatását és születését segítette elő.

Az ókor és a középkor okkultistáinál a magasabb rendű erőknek és erő központoknak megszemélyesítése minden napos jelenség volt. Ezt igazolja hogy a mágusok a mennyei szférák angyalainak, vagy a mágiát sötét célokra használó mesterek bukott angyalok neveit, hívójeleit, pecsétjeit, monogramjait lelkiismeretes pontossággal tartották számon.

A Nap hatalmas sugárzó ereje kitölti azt az óriási térséget amelyben a bolygói körülötte forognak. A Nap minden bolygónak átadja a maga központi energiáját, amelyet minden bolygó kiszűri, magába fogadja, átalakítja, majd maga körül visszasugározza. Ez a jelenség biztosítja azt a lehetőséget hogy minden bolygó kisugárzó ereje más qualitásokat vibráltat és más hatást fejt ki. Az egész naprendszer egyensúlyban maradásának titka, hogy a Napnak és a bolygóknak fluidikus árama két polaritás szempontjából egyensúlyban van. A Nap mindkét polaritással rendelkezik, míg a belső, közel eső bolygók pozitív projektívek, addig a külső, távoli bolygók negatív attraktív tulajdonságúak. Egyes bolygók hatóerejének minősége és intenzitása különböző, abból a szempontból hogy nappali vagy éjszakai besugárzást vesszük figyelembe.  Ha egy bolygó pozitív polaritásával hat egy negatív polaritású egyénre, akkor az egyénnek a szellemi és érzelmi világa kerül befolyásolás alá. Ha viszont egy bolygó negatív polaritásával hat egy pozitív polaritású egyénre akkor az egyén testi harmóniája kerül befolyásolás alá.

A kedélyingadozásokat meghatározza a föld magnetizmus fokozott ingadozása, az északi vagy déli fény elektromagnetikus kisugárzása, valamint a felhőzet és a föld között fennálló elektromos potenciálkülönbség hatása is. A bolygók különleges szerepet töltenek be a földi világ életében, saját vezetőtulajdonsággal rendelkeznek. A Nap a teremtőerőt,  a Merkúr a gondolkodás céltudatosságát, a Vénusz a testi lelki átformálást, a Hold az érzelemvilág esszenciáját, a Föld az anyaghoz való kötődést,  Jupiter az eszmecsere útja általi tökéletesedést, a Szaturnusz  a megpróbáltatásokat, a Mars az örök feszítőerőt szimbolizálja.
Olyan emberek akik értenek a hatótényezők összes erejének kiszámításához azok olyan információkat tudnak érzékelni adott emberekkel kapcsolatban amelyek még a jelenlegi bolygóállás uralkodó energetikája miatt még nem kézzelfoghatóak, de amint a bolygó energiahullámai más hatást produkálnak akkor az egyén életében is bekövetkeznek a változások. Asztrológusok kedvelt közmondása a csillagok uralkodnak rajtunk, de a bölcs uralkodik a csillagok fölött is. A beavatott emberek a leküzdhetetlen befolyást, kedvező körülmények között átmenetileg kivédeni, áttranszformálni tudják.

Paracelsus szerint a virágok  a Föld csillagai, a csillagok az Ég virágai. Minden csillagnak meg van a maga növénye amelyben ereje összpontosul, és minden növénynek meg van a maga csillaga amelytől gyógyerejét kapja. Egy bolygóhatás kategóriájába tartozó növények hasonló életritmussal, élettani hatással, élettartammal, élőhellyel és megjelenési formával rendelkeznek. A gyógynövényeket uralkodó bolygójuk bolygó órájának idején a legkedvezőbb gyűjteni mert a hatóerejük ilyenkor megsokszorozódik.  A hely szempontjából is a bolygó környezetben élő legdúsabb növények rendelkeznek a legnagyobb életerővel, és az egyén életterületén termő növények gyógyító és tápláló hatása a legjobb. A vadon termő növények maguk keresik meg a legmegfelelőbb élőhelyet és környezetet mert ott tudják a legjobb életminőséget produkálni. Ezzel szemben a mesterséges termesztésben élő kényszer kultúrára fogott növények sokkal kisebb fokban tartalmazzák az őserő esszenciáját. Mennyiségre, külsőre jól mutatnak de minőségben nagyon messze járnak a természetben rejlő igazi életerőtől és teljességtől. Érdekes módon az emberek, állatok, növények és ásványok egymás közötti kapcsolat vonzalmát vagy taszítását is a bizonyos bolygóhatás alatt álló élőlényekre ható égitestek fluiduma határozza meg.

A bolygók hatalmas központi energiacentrumok amelyek kisugárzó erejük éltető hatalmával az élőlények világára termékenyítő befolyással vannak. Rokoni kapcsolat hasonló energetikai rezgés alakul ki a növény és a bolygó között, például a növények részei alaktanilag megmutatják hogy melyik testrész vagy szerv gyógyítására használhatók. Némely növény virága, levele, gyökere, gumója, termése a drágakövekhez hasonlóan mágikus erővel hat. Egész egyszerűen olyan elektromagnetikus energiahullámtere van a növényi résznek amely kapcsolatba tud lépni más élőlényekével és az öngyógyulás képességét serkenti. Az ősidőkben élő ember sokkal könnyebben be tudott kapcsolódni a kozmikus energiarezgésekbe mint a jelenlegi materiális ember.

A természetben minden része a machina mundinak a világ gépezetének, mely Isteni terv szerint készült. Az anyagi  világ különböző formái és eseményei mély értelmű jelentéssel bírnak amelyek Isten megnyilvánulásai. Az ember első számú orvosa Isten az egészség és az egység teremtője. Az ember durva anyagi teste és finom testei között elválaszthatatlan összefüggés van ezért a gyógyításnál egységesen szükséges kezelni mind kettőt. A belső összhang harmonikusan egyesíti a világ dolgait az emberben az istenivel. A latin religio szó a religare újraegyesíteni kifejezésből származtatható. Paracelsus rossz véget jósol azoknak akik elmulasztják hogy megismerjék magukat mert így nem ismerik meg azt a valódi természetet amellyel föl vannak ruházva. Helyesen és egészségesen élni azt jelenti hogy összhangba kerülni az Isteni egységgel.

 Ezért az orvosnak asztrológusnak is kell lennie, ismernie kell a  szférák harmóniáját és befolyását. Teológussá is kell válnia hogy felfogja a lélek szükségleteit. Alkimistának kell lennie hogy felismerje azokat az univerzális anyagokat, melyek az anyagi világban mindenütt arányos keverékben találhatók. Ismernie kell az elsődleges kozmikus erőket is, mert ezek egyetemesek és magában az emberben vannak. Legyen misztikus is, mert rá kell jönnie hogy létezik valami a logikán túl is ahogy azt a régiek bebizonyították. A miszticizmussal teljesedik ki a rendszer. Továbbá a képzelőerő nagy mértékben meghatározza a gyógyító anyagok természetét és magát a gyógyítást is. A képzelőerő arra készteti például a gyógyfüvet hogy az feltárja a rejtett természetét. A képzelőerő olyan mint a Nap melynek fénye nem tapintható, de lángra gyújthat bármilyen kézzel fogható dolgot. A képzelőerő vezeti az ember életét.
Ha tűzre gondol meggyullad, ha háborúra háborút idéz elő. Csak az emberi képzelőerőn múlik hogy Nappá váljék vagyis teljes egészében el tudja képzelni amit akar és az megvalósul.

Gyakorlatilag még a matematikai tudományok is nélkülözhetetlenek a mágus számára, mert a természeti értékeket számok, súlyok, mértékek határozzák meg. Sőt a matematikából ered a fény, a mozgás, és a világ összhangja is. Ahoz hogy a világ felépítését megismerjük meg kell értenünk azokat az arányokat amelyen ez alapszik. A számok olyan értékeket rejtenek amelyeknek bármelyik világban csodálatos képességeik vannak. így az egyes szám az egyetlen Istent minden teremtés alapját is kifejezi. Minden elemnek és planétának meg van a hozzárendelt szent száma. Ezek a számok a mágikus ábrázolásokban használatosak. A matematika ismerete szükséges a zenei összhanghoz amely a világegyetem harmóniájának visszatükröződése.


Comments