Várható életminőség és élettartam a Föld országaiban

Szinte nincs is olyan ember akit valamilyen szinten ne érdekelne a hosszú és egészséges élet. Vannak emberek akik elélnek 100 évig vagy még tovább, egészségesek, boldogok, aktívak fizikailag, szellemileg, szexuálisan, és minden nap munkálkodnak, alkotnak, teljes értékű életet élnek. Lehetséges lenne ez? A leghatározottabban mondom igen. Valóban meg van a dolognak a maga misztikussága amelyet részletesen is ki fogok fejteni. Nagyon sokféle és nagyon összetett dolgok kölcsönös kapcsolatán múlik a hosszú minőségi élet. Bolygónkon sokféle politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális és természeti változatossággal találkozhatunk. Ezek a meghatározó tényezők erőteljesen kifejtik hatásukat az országokra, a nemzetekre, a népcsoportokra, valamint  az emberek élettartamára és életminőségére is.

Ezek a társadalom és gazdaságföldrajzi adatok 2007-es kimutatások szerint értendők, amik közül már vannak amik idő közben változtak országonként és világszinten. Napjainkban a Föld   éves  népességnövekedése  már eléri a 80 milliót. A földrészek közül Afrikában a legmagasabb az éves népességnövekedés 2.1%, és Európában a legalacsonyabb  0.28%. Afrika minden időben a legnehezebben élhető földrész volt, ez lehet az oka hogy ennyire erős a túlélési ösztönük az embereknek és a nemzeteknek, hogy a  sokféle  nehézség ellenére is folyamatosan gyarapodik a népesség. A fejlődő országokban általában az életszínvonal meglehetősen alacsony, az emberek sokkal egyszerűbb életet élnek mint a tehetősebb országok állampolgárai, ezért ezekben az államokban sokkal erőteljesebb a túlnépesedés. Országonként Kuvaitban a legmagasabb 3,79%, és Ukrajnában a legalacsonyabb -0.86%. Kuvait gazdaságának 95% -át az olajipar biztosítja , munkaerejének 80%-a vendégmunkás, törpeállam lévén  nagyon jó gazdasági helyzete van  amely nagyon kedvez a népességgyarapodásnak ugyanis minden nőre legalább 3 gyermek jut. Ezzel szemben Ukrajnában 1991 és 2008 között harminc millió abortuszt hajtottak végre, amelynek következtében 17 év alatt a népességük 7 millióval csökkent. Az európai emberek teljesen máshogy gondolkodnak mint a harmadik világ országaiban élők. Az ukrán gazdasági kiszolgáltatottság és recesszió következtében az ottani emberek a saját népességük legújabb generációjának genocídiumában látták a megoldást.

A legsűrűbben lakott földrész Ázsia, 91 főt számolhatunk négyzetkilométerenként, és Ázsia több mint 4 milliárdos népessége a bolygó lakosságának 61,53%-a. Ez a földrész már az ókorban és a középkorban is ugyanilyen tekintélyes arányban töltötte ki a Föld népességét. Ausztrália és Óceánia a leggyérebben lakott földrész, 4 fő jut 1 négyzetkilométerre. A kontinens területű ország és a hozzá tartozó Csendes óceáni szigetek  mindössze 0,51%-át teszik ki a bolygó népességének. A Föld legsűrűbben lakott országa Monaco ahol 17150 főt lehet számolni 1 négyzetkilométerre, és ezzel szemben Nyugat Szaharában 1 fő jut  négyzet kilométerenként. Monaco mint a legtöbb városállam vagy törpeállam rendkívül sűrűn lakott bármely országhoz képest, amit nagyon jó gazdasági jólétének is köszönhet. Nyugat Szahara területe az Atlanti óceáni partvidéke kivételével kavics és homoksivatag, ezért népessége szinte majdnem teljesen az ország 13 városába koncentrálódik be.

Bolygónkon évről évre csökken a csecsemőhalandóság aránya, de még így is több mint 6 millió gyermek hal meg évente 1 éves kora előtt. A művi vetélések száma még magasabb, naponta több mint százezer. A csecsemőhalandóság Európában a legalacsonyabb 8-9 ezrelék, és Afrikában a legmagasabb 76 ezrelék.
Az európai társadalmakban már annyit fejlődött az egészségügy színvonala, és az emberek egyéni tudatosabb életformája, hogy kontinensünkön a legalacsonyabb a csecsemőhalálozás aránya. Afrikában az egészségügyi ellátások és a higiénia hiányosságai még jelenleg is komoly problémákat okoznak. Országonként San Marinóban a legalacsonyabb 1-2 ezrelék, és Angolában a legmagasabb 185 ezrelék. Gazdaságilag és társadalmilag a legtehetősebb törpeállamokban a legalacsonyabb a gyermekhalandóság aránya a Földön. Az utóbbi években Angolában annyit javult a helyzet hogy 5 év alatt első helyről a nyolcadik helyre került, és 2012-ben Afganisztán áll az első helyen 122 ezrelékkel.

Az írástudatlanok aránya Európában a legalacsonyabb 1.92%, és Afrikában a legmagasabb 37.97%.
Az európai egységes kultúra  és oktatásrendszer  napjainkra már olyan fejlettségi szintet elért hogy amennyire lehetséges leszorította az analfabétizmus arányát. Afrikában mai napig is magas azon emberek aránya akik nem járnak iskolába, de akik járnak azoknak is csak egy része végzi el. Országonként Európa törpeállamaiban a legalacsonyabb 0 %, és Nigerben a legmagasabb 82.4%. Az európai törpeállamok magas életszínvonala magas szintű oktatásrendszerrel és társadalmi kedvezményekkel, valamint kulturális előnyökkel társul. Nigerben nagyon alacsony az élet színvonal, és a helyiek a fehérek által bevitt kultúrára a maguk társadalmában nem is biztos hogy igényt tartanak. Megdöbbentő hogy Földünkön még most is legalább 800 millió írástudatlan ember él. Ezek az emberek nagyon nagy százalékban segélyekből élnek, és gyakran végeznek fekete munkát, valamint alacsonyabb tudatszintjük által belekeveredhetnek vagy visszaeshetnek bűnügyekbe. Nem mindenki tekinthető írástudatlannak sem a maga társadalmi  és kulturális rendszerében, aki éppen nem tud írni, olvasni, vagy számolni, ugyanis több ezer nyelv létezik bolygónkon, de csak pár száznak van írásbelisége.Vannak olyan emberek is akik írnak és olvasnak de nem értik, vagy nagyon nehezen megy nekik, ők a funkcionális analfabéták akik gyakorisága még a civilizáltabb országokban, és a képzettebb emberek között sem ritka.

A munkanélküliség aránya Európában a legalacsonyabb 9.6%, és Afrikában a legmagasabb 27.4%. Jelenleg a Föld országaiban óvatosabb becslések szerint 200 millió munkanélküli van. Európában viszonylag sok a jól képzett munkaerő, és sok munkahely működik akár vállalkozások, akár multinacionális cégek formájában. Afrikában  sok országban a lakosságnak túlnyomó része a mezőgazdaságban dolgozik, ami egyrészt  többségében idénymunka, másrészt a nemzeti összterméknek  kevés részét tölti ki. Valamint a képzettség hiányának és a kevesebb munkahelynek is szerepe van a magas munkanélküliség kialakulásában. Ezen kívül a földrész olyan ütemben túlnépesedik hogy 27 év alatt megduplázódik a lakossága. Országonként Európa törpeállamaiban 0%, a legmagasabb Naurun 90% a munkanélküliek aránya. Az európai törpeállamok rendelkeznek a legstabilabb gazdasági és társadalmi helyzettel, ezért ezen országokban nincsenek munkanélküliséggel kapcsolatos problémák. Nauru egyetlen jelentős bevételi forrása kiapadt, időközben más tevékenységekből próbálja magát fenntartani több kevesebb sikerrel, ami időközben sok megoldásra való feladatot ad a szigetországnak.

Az egy főre jutó nemzeti jövedelem  Európában a legmagasabb 22989  ezer USA dollár, és a legalacsonyabb Afrikában  3955  dollár. Európa  Afrikával szemben sokkal magasabb színvonalon termel minden gazdasági ágazatban, sokkal több cég működik, és arányában sokkal több a magasan kvalifikált munkaerő, továbbá az európai országok sokkal nagyobb gazdasági alaptőkével rendelkeznek. Országonként Luxemburgban a legmagasabb 68700 USA dollár, és a legalacsonyabb Nyugat Szahara 300  dollár. Luxemburg kiemelkedően magas színvonalú ország minden szektor területén akár európai, akár világszinten, ezért az utóbbi időkben az egy főre jutó nemzeti össztermék területén az első helyeken áll. Nyugat Szaharában azért ennyire alacsony mert ez a pénznem gyakorlatilag nem is létezik, csak az érmegyűjtők számára vernek néhány ezer darabot. A lakosság cserekereskedelmet folytat, valamint az ott állomásozó ENSZ csapatok és a betelepült marokkóiak használják a saját pénzüket.

A legmagasabb bruttó minimálbérnek megfelelő, képzettség nélküliek órabére Norvégiában van a Föld országai közül, 2013-ban 16,15 eurónak megfelelő összeg.  Norvégiában létezik pályakezdő bér: a 18 évesnél fiatalabb munkások minimális bére 12,15 euró. Norvégiában nincs államilag meghatározott, törvényben rögzített minimálbér, de egyes iparágakban a szakszervezetek és a munkaadók kötnek bérmegállapodásokat. Ezekben az ágazati kollektív szerződésekben többek között azt is rögzítik, hogy milyen összegnél nem lehet alacsonyabb a fizetés. Ha külföldi állampolgár Norvégiában dolgozik, azonos fizetési és foglalkoztatási feltételekre jogosult, mint a norvég állampolgárok.

A legalacsonyabb bruttó minimálbér órabére Banglades-ban van a Földön mindössze 0,09 amerikai dollár. Szakszervezeti források szerint egész Ázsiában 100 millió munkás állítja elő a Föld ruházati szükségletének 60 százalékát. Ők pedig a bolti árnak csupán három százalékát kapják. Ezenkívül alig kapnak mást, a legtöbb országban, nincs nyugdíjrendszer, szociális és egészségügyi ellátás, bármikor önkényesen elbocsáthatják a munkásokat, és a legtöbb országban tilos a szakszervezetek létrehozása. Bangladesben nem csak a munkakörülmények nagyon kellemetlenek. A béreket tartósan alacsonyan tartják, és minden megmozdulást eltipornak. A legtöbb munkahelyen ha kiállnak a munkások jogaiért, likvidálhatják is a szervezőket, és ezen az akciókban a rendőrség is részt vesz. A cérnagyárban a munkások havi 18,9 dollár bért kaptak, ami az éhenhaláshoz is kevés. Sok esélyük egyébként nincs a munkásoknak a változtatásra. Az ország 5000 textilüzem tulajdonosának elképesztő a befolyása a kormányzatra. Kezükben tartják a politikusokat és a média jelentős részét is.

Az IMF szerint 2012-ben Katarban a legmagasabb az egy főre jutó GDP a Földön 102768 USA dollár. Katarban a hatalmas kőolaj és földgáz készlet, valamint a nagyon fejlett ipari szektor a leggazdagabb országgá emelte az arab törpeállamot. Az IMF tagállamok tagországai közül az Amerikai Egyesült Államok éves GDP értéke volt a legmagasabb 15075675  millió  USA dollár, a legalacsonyabb Tuvalu 36 millió dollár. Az USA a Föld összes gazsasági javainak negyed részét termeli meg, annak ellenére hogy az egy főre jutó GDP termelésben 2010-ben a 9. helyen állt. Ezzel szemben Tuvalu a legkevésbé fejlett és legzártabb gazdaságú országok egyike,ezen szigetországban a munkaképes lakosság 30%-a munkahelyeken dolgozik 70%-a önellátó gazdaságban. Az infláció Ausztrália ás Óceánia országaiban volt a legalacsonyabb 2.86%, a legmagasabb Afrikában 25,53%. Országonkénti felosztásban a legalacsonyabb infláció Naurun volt-3,6 %, a legmagasabb Zimbabwe-ban 976,4%.

Ausztrália és Óceánia szigetein tartotta meg legjobban a pénz a vásárlóerejét az árszínvonalak emelkedésével összhangban. Ausztrál dollárt használ Nauru szigetország is, ez a pénznem még a gazdasági válság idején is a legstabilabb valuták közé tartozik. Zimbabwe-ban nagyon kellemetlen gazdasági és társadalmi problémák következtében alakult ki ez a nagyon drasztikus inflációérték. A társadalmi és gazdasági kimutatások alapján Európában a legmagasabb az életszínvonal, és Afrikában a legalacsonyabb. A földrészeken a várható életkor szerint is Európa áll az élen férfiaknál 73, nőknél 80 évvel. Ugyanúgy Afrikában a legalacsonyabb ez az érték férfiaknál 51, nőknél 53 év. A gazdasági és társadalmi színvonal szignifikáns tényező a várható életkor és az életminőség területén. Jelenleg bolygónkon 1,5 milliárd fehér ember él, és a Föld javainak 80%-ával rendelkezik. Szakemberek szerint ez az érték 2030 ra és 2050 re erőteljesen a kiegyenlítődés felé fog mozdulni.

A gazdaság szektorai szerint elsődleges, másodlagos, harmadlagos és negyedleges ágazatok építik föl a gazdasági rendszereket. Az elsődleges szektor a természet elsődleges nyersanyagainak kitermelésével foglalkozik. Fő területei a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, a halászat, bányászat. A másodlagos szektor kategóriájába tartozik minden iparág ami az elsődleges nyersanyagok feldolgozását végzi. Fő területei az élelmiszeripar, italipar, textilipar, cipőipar, bőripar, fafeldolgozás, bútoripar, környezetipar, kézmű ipar, vegyipar, gépgyártás, elektrotechnika, nyomdaipar, játékipar, fémek és ásványok megmunkálása, építőipar, járműipar, olajipar, megújuló és meg nem újuló energiák ipara, információs és kommunikációs technológiák ipara, szórakoztatóipar, hadiipar. A harmadlagos szektor a tágabb értelembe vett szolgáltatásokat foglalja magába. Ez a posztindusztriális szektor a jelenlegi gazdaság legmeghatározóbb szektora, amely az összgazdasági termelés 80%-át tölti ki. Sok ország nemzeti jövedelmének a szolgáltatások képezik a szerves alapját. Főbb területei: kereskedelem, pénzügyi szolgáltatások, telekommunikáció, oktatás, kutatás, fejlesztés, informatika, karbantartás, bérlés, közvetítés, idegenforgalom, vendéglátás, képzőművészet, média,  gyógyászat, közlekedés, kommunális szolgáltatások, energiaszolgáltatás, közigazgatás, közbiztonság, egyházak, posták. A negyedleges szektorba tartozik az információcsere és az elektronikus kereskedelem ami már csak az interneten belüli tevékenységekre terjed ki.

Az elsődleges szektorban a nemzeti jövedelem legmagasabb aránya Libériában 77%, és Szomáliföldön 71%, ezen országok fő megélhetését a mezőgazdaság adja, a legalacsonyabb arány Monaco és Szingapúr 0%, ők feldolgozott és szolgáltatott formában jutnak hozzá a szükséges alapanyagokhoz. Ugyanakkor az arab törpeállamokban az  elsődleges szektor GDP aránya is 0,1-0,6% körül mozog, mert a fő gazdasági szektor az ipar. A másodlagos szektorban a nemzeti jövedelem legmagasabb aránya Egyenlítői Guineában 93% és Katarban 77% mindkét ország gazdasága túlnyomórészt az olajiparra épül. A legalacsonyabb arány Monacoban és Libériában 5%, ezen országok gazdasági jövedelem forrásai arányaiban nagyon egyoldalúak, mert azok a szektorok adják a gazdaságuk legnagyobb részét amelyeket a természeti adottságuk nyújt, és ezzel szemben vannak ágazatok amelyekben nagyon alacsonyak az arányok mert nincsenek olyan szinten kifejlesztve. A harmadlagos szektorban a nemzeti jövedelem legmagasabb aránya Monacoban 95%, és a Bahama szigeteken 90% ők nagyon nagy többségében a szolgáltatásokból, azon belül pedig az idegenforgalomból élnek. A legalacsonyabb arány Egyenlítői Guinea 4% és Koszovó 10%. Egyenlítői Guineában a nemzetgazdasági növekedés ellenére az életszínvonal nagyon alacsony. Koszovó a volt jugoszláv tagállamok legfejletlenebb tagállama az ország jövedelmének jelentős részét külföldi segélyek és a külföldön dolgozó helyiek hazautalásai adják.

Legmagasabb várható életkor a világ országaiban

Európában a legmagasabb várható életkort Monaco-ban, férfiak és nők átlag 90 évre számíthatnak, valamint Andorrában és San Marinóban  a férfiak 81 a nők 86 évet érhetnek meg. Ezek a törpe államok nagyon jó gazdasági körülményekkel rendelkeznek, továbbá nagyon kedvezőek a szociális szolgáltatásaik,  munkanélküliségtől mentesek, és ingyenesek a betegellátások. A szomszédos országokkal kötött barátsági együtt működési megállapodások jellemzik ezen államokat. Monaco igazi adóparadicsom, saját állampolgárai is adómentességet élveznek a Föld legsűrűbben lakott országában. Klímája nagyon kellemes szinte örök tavasz van. A városállam a gazdag emberek ékszer doboza, ahol olyan mérhetetlen luxus van  hogy még az őrizetlenül hagyott értékeket sem tulajdonítja el senki. Az  igen magas egy főre jutó nemzeti jövedelem szinte teljes mértékben a szolgáltatói szférából származik, és ezen belül a vendéglátó és szórakoztatóiparból.

San Marino már történelme folyamán is igyekezett megőrizni függetlenségét, napjainkban gazdaságilag is Európa legfüggetlenebb és leggazdagabb államai közé tartozik. Függetlenségének megtartásában döntő szerepet játszott az ügyes politika, elsősorban számos védelmi szerződés megkötése. GDP-jének felét a turizmus adja, ugyanis évente 3 millió turista látogatja a 30 ezer lakosú törpeállamot. Az ország utóbbi időkben jelentősen fejlesztette a pénzügyi szolgáltatásokat és a bankszektort. Andorra történelme kezdetektől békés, és ez jelentősen hozzájárult gazdasági és társadalmi fejlettségéhez. Egyedi kedvezményeivel vonzza magához a gazdasági jólétet, adó és vámmentes ország, GDP-jének 80 %-a a turizmusból származik. Andorra is hasonlóan magas arányú turistaáradattal van megáldva mint San Marino, a 90 ezer lakosú országot 12 millió turista látogatja meg évente. Az andorrai állampolgárság elnyeréséhez 20 év folyamatos helyben tartózkodás, illetve egy andorrai felmenő igazolása szükséges.


Izland, Norvégia, Svédország, és Svájc Európa leggazdagabb országai, és ezen országok rendelkeznek a legmagasabb életszínvonallal kontinensünkön. Az említett országokban valósul meg leginkább a gazdasági és társadalmi egyenlőség. Ezen felül  az átlagéletkor területén is az élen járnak, férfiak 79-80, nők 84 év. Sokat adnak a környezet és a természet védelemre, például a skandináv országokban vannak Európa legtisztább levegőjű városai és a földrész  legrégibb nemzeti parkjai, valamint a legegészségesebb környezettel bíró országok. Nagyon kedvezőek a társadalom biztosítási, gyermeknevelési és közegészségügyi és oktatási támogatások. A munkaerő felhasználás is rendkívül rugalmas, ugyanis  Észak és Nyugat Európa országaiban a munkahelyeken évente 1400-1500 órát dolgoznak a mi éves 2000 munkaóránkkal szemben, és akkor még nem is beszéltünk arról hogy hányszoros fizetésért ugyanazért a munkáért.

Izlandon volt a Földön a legelső parlament amit már 930-ban megalapítottak,  itt választottak először női miniszterelnököt, és ebben az országban a legerőteljesebb a női emancipáció. A legbékésebb és a leginkább környezet központúbb ország a Földön, ami ugyancsak hozzájárul a hosszú minőségi élethez, a természettel való jó kapcsolatát az is igazolja, hogy területének 12 %-a nemzeti park. Magas életszínvonalához hozzájárul az ország munkaerőpiacának 80 %-os részvétele is, és energia termelésének szinte 100 %-át szélenergiából és geotermikus energiából állítja elő Európa legritkábban lakott országa. Izlandon igazi demokrácia van, ugyanis a nép önkéntes emberei hozzák létre az új alkotmányt, szintén a nép akaratára megalakult egy krízisvizsgáló bizottság amely leleplezte a külföldi bankárok túlkapásait, a nép nem fizetett a magánbankoknak, a devizát azóta is folyamatosan ellenőrzik és így a szigetország megszabadult a hitelcsapdától. Norvégia gazdasági életében a tenger tölti be a legfontosabb szerepet, a halászat, a kereskedelmi flották, a kőolaj és földgáz export. A gazdasági visszaesés megakadályozása érdekében Nemzeti Kőolaj Alapot hoztak létre, amelybe évek óta félretesznek az állami költségvetésből, energiaigényének jelentős részét viszont a megújuló energiaforrásokból fedezi. A világon az egyik legmagasabb  életszínvonallal, 1 főre jutó nemzeti jövedelemmel, a munkaerő piacon legmagasabb átlag órabérrel,  és a legnagyobb tőkealapú nyugdíjalappal rendelkező ország. A világ azon vezető államai közé tartozik ahol megszűnt a nemek közötti különbségtétel, és itt az egyik legmagasabb születési ráta Európában.

Svéd korona a harmadik legjobban értékelt valuta a világon, azaz itt a 3. legdrágább ugyanaz a kitüntetett termék a bolygón. Mindkét világháborúban katonailag független államként vett részt, azonban minden hadviselő félnek exportált vasércet. Észak Európa legfejlettebb ipari országa, és gazdaságilag a Föld negyedik legversenyképesebb állama. A kedvezőtlen adottságok ellenére is fejlett mezőgazdasággal rendelkezik, megújuló és meg nem újuló természeti erőforrásai jelentősek és változatosak. Svájc Európa és a Föld legfejlettebb és leggazdagabb ipari országa, jelentős bevétele származik a több évszázados hagyományokon alapuló bankrendszerekből, az idegen és tranzitforgalomból, valamint a nemzetközi szervezetek konferenciáiból. Mindkét világháborúban semleges maradt, de olyan formában hogy Németország számára a svájci gépipar gyártotta a hadi gépezeteket, menedékjogot adott a háborús menekülteknek, és a Nemzetközi Vörös Kereszt segélyszervezetet üzemeltette. Iparára a nagy szaktudást igénylő minőségi árut előállító ágazatok jellemzőek, például óragyártás, orvosi műszer és gyógyszeripar, nehézgépipar, elektromos gépek gyártása. Mezőgazdaság területén világhírű az alpesi tehenészet, és a különleges minőségű svájci tejtermékek, továbbá a hazánkban termelt bioélelmiszerek tekintélyes részét is Svájc vásárolja fel.


Francia és Olaszországot emelném még ki ahol, hasonlóan magas  várható életkort érnek el mint Észak Európában, az által hogy odafigyelnek a táplálkozásukra.
Ez a két mediterrán ország rendelkezik Európa legszínesebb és legtöbb egészséges ételt tartalmazó gasztronómiájával. Franciaországban sok állati zsiradékot fogyasztanak, a szív érrendszeri betegségek jelensége mégis töredéke az amerikaiakénak, ez a vörösbor jótékony hatása, amit francia paradoxonnak neveznek. Mezőgazdasága korszerű, jó adottságokkal rendelkezik, de a mediterrán országokhoz képest magasak a termelési költségei. Európa első búzaexportőre, a Föld legnagyobb cukorrépa termelője, jelentős a zöldség, gyümölcs, olajbogyó, mandulatermesztés, világhírűek a francia sajtok, és bortermelésben Bordeaux a Föld legnagyobb borvidéke. Az egyik legjövedelmezőbb szolgáltatási ágazat a turizmus, az Alpok síparadicsomaival, valamint a Francia Riviéra, és  az Atlanti óceán meleg tengerpartjaival.

Olaszország GDP-jének két harmadát a szolgáltatások  adják, ezen belül az idegenforgalom a legjelentősebb. Mezőgazdasága nagyon változatos, regionális eltérések vannak az élelmiszerek megtermelésében és a gasztronómiában is. Franciaországhoz hasonlóan jelentős növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és élelmiszeriparral rendelkezik, valamint minden második élelmiszer ökogazdálkodásból származik. Itáliának mindig nagy hatása volt a világ kultúrájára, és ezt igazolja több tucatnyi kulturális világöröksége is, amely  változatossága a legnagyobb a Földön. Szardínia szigetén nem ritkák a száz éves emberek, akik természetes élelmiszereket fogyasztanak, kellemes tiszta környezetben élnek és mentesek a civilizációs betegségektől. A sziget egyike azon kevés régióknak Európában ahol a modern gazdaság az érintetlen természettel él együtt, genetikailag is elkülönülnek az olaszoktól mert ők szárdok, ősi halász és pásztor nép. Ezen a szigeten található az a szőlőfajta amelyből a cannonau bort készítik, szakemberek szerint ez a bor minden európai bor őse. Az utóbbi évtizedekben jelentős fejlődés történt  Szardínia társadalmi, gazdasági és idegenforgalmi életében.

Guernsey brit koronagyarmat amely nem tagja az európai uniónak, lakói szintén magas kort érnek meg. Férfiak várható életkora 77 év, nők 84 év. Annak ellenére hogy brit fennhatóság alatt áll az egy főre eső nemzeti jövedelme jóval magasabb mint az anyaországé. A sziget érdekessége hogy nincs államadóssága amelyet egyedi pénzrendszerű  történelmi gazdaságpolitikájának köszönhet. Gazdasági jólétét a pénzügyi szolgáltatások a kereskedelem és a turizmus  biztosítja. Növénytermesztését magas szintű kertészet jellemzi.

Ázsiában Izrael az egyik állam ahol a leghosszabb a várható életkor. Férfiak 78 nők 83 év. A Közel Kelet gazdaságilag legfejlettebb állama. Magas szintű mezőgazdasági termelési rendszerek és kiváló minőségű élelmiszerek jellemzik. Kiemelkedő az egzotikus gyümölcsök termesztése, és itt található a világ legmagasabb tejhozamot termelő tehenészete. A Negev sivatagban termálvíz felszínre hozásával, hűtésével, tisztításával permakulturális gazdaságok működnek, amelyekben harmonikusan együtt működik a haltenyésztés és a növénytermesztés különböző formái. Közel 21 ezer négyzetkilométernyi területén 21 nemzeti park és 13 természetvédelmi terület található. Izrael bruttó hazai összterméke minden évben jelentősen emelkedik, több vállalkozást indítanak és több cég van beregisztrálva mint a tehetősebb Nyugati vagy Keleti országokban. A sikeres gazdaságukhoz hozzájárul a merészség, a találékonyság, a lelkesedés, kutatások, fejlesztések, és a sorkatonasággal kapcsolatos politikája is. Annak ellenére hogy folyamatosak a feszültségek, a merényletek az izraeli arab konfliktusban az ország életszínvonala elég magas. A Földön a lakosság arányában itt a legmagasabb a mérnökök és a tudósok aránya. Fejlett iparral rendelkezik, repülőgépeket, hadi és elektromos berendezéseket gyárt, valamint fontos szerepet tölt be  az élelmiszeripar. Világhírű a holland mesterek által megteremtett gyémántcsiszolás művészete is.

Japán gazdaságilag a világ egyik legfejlettebb, és legbiztonságosabb  országa, Keleten itt a legmagasabb a várható életkor, férfiaknál 79 év, nőknél 86 év. Földrajzilag szeizmikusan aktív helyen, három tektonikus lemez találkozásánál fekszik, ezért a 6852 szigetből álló országban gyakoriak a földrengések, a vulkanizmusok és a szökőárak. Japánban a  gazdaságilag kedvező életkörülmények, az emberek találékonysága, a tudományos kutatások, az ősi egészségmegőrző hagyományaik, és a táplálkozáskultúrájuk nagy mértékben hozzájárul a kimagasló hosszú aktív élethez. Rendkívül magas az ország gyógyászati és az oktatási színvonala, továbbá 50 ezer olyan ember él Japánban jelenleg, aki 100 éves elmúlt, ennek a dolognak az árnyoldala hogy Japán a Föld egyik leggyorsabban öregedő társadalma. Hongkong a nők várható életkorában Japánt is megelőzte, ahol már elérik a 87 éves kort, férfiak a 80-at. Hasonlóan magas kort érnek meg Macaón és Szingapúrban is, és a csecsemőhalandóság ezekben a törpeállamokban a legalacsonyabb. Gazdaságilag nagyon jó körülmények között élnek, világkereskedelmi ipari és pénzügyi központok. Ezek a Távol Keleti emberek tudnak valamit a hosszú életről annak ellenére, hogy a környezetszennyezés területén is nem szerény eredményeket produkálnak.

Hongkongban a szabad kikötő és a beözönlő külföldi tőke az exportorientált ipari fejlődés motorja, amelynek következtében az 1 főre jutó nemzeti jövedelem az utóbbi évtizedekben megszázszorozódott. Az infrastruktúra magas színvonalú,  az idegenforgalma  jelentős, az egészségügyi ellátás területén a második legdrágább állam. A kínai harcművészet egyik központja, sokan járnak Hongkongba tanulni, valamint gyakorolni, testedzés és egészségmegőrzés céljából. Földünk országai közül itt található a legtöbb felhőkarcoló és területének arányában a legtöbb toronyház. Macao a Távol Kelet Monte Carloja amelynek legfontosabb bevételi forrása az idegenforgalom, de sok turistát vonzanak a híres, hírhedt játékkaszinók is. Gazdasági szempontból szoros szimbiózisban él Hongkonggal a bolygó második legsűrűbben lakott állama, továbbá adóparadicsom és offshore pénzügyi központ.

Hongkonggal együtt 2000 előtt kerültek vissza Kínához, aki teljes függetlenséget biztosít számukra, kivéve a külpolitikát és a védelmi erőt. A két törpeállam Kína legfontosabb külföldi tőkebefektetői közé tatozik. Szingapúr   Kelet Gibraltárjaként emlegetett szigetállam, amely gyarmati függetlensége után Dél Kelet Ázsia egyik legfejlettebb gazdasági országává fejlődött. A világ leggazdagabb országainak egyike, nagy a működő tőkeimportja, valamint minden jelentős multinacionális világcég képviselete megtalálható a területén. Fejlett és változatos iparral rendelkezik, itt van a legnagyobb olajfinomító kapacitás, valamint kikötője a Föld legnagyobb áruforgalmát bonyolítja le. A bolygó leghatékonyabb egészségügyi rendszerével rendelkezik, szigorú törvények védik a környezetet, ebben az országban követik el a világon a legkevesebb bűntényt, és a felmérések szerint Szingapúr a legkevésbé korrupt állam.

Afrikában Líbia, Seychelle szigetek, és Mauritius az élen járó államok a  várható életkor területén. Ezekben az országokban kiemelkedően magas kort érhetnek meg az emberek, ahoz képest, hogy Afrikában nem egy államban fele a várható élettartam. Líbiában várhatóan a férfiak 74, a nők 79 évig élhetnek, ezáltal az afrikai országok között az első helyen áll. Gazdaságilag és társadalmilag az egyik leggazdagabb afrikai ország. Néhány évtizeddel ezelőtt a Kadhafi rezsim államosította az olajkészleteket és saját pénzrendszert vezetett  be, továbbá ezt a rendszert a környező országokra is szerette volna kiterjeszteni, ezért az olajipar hatalmas bevétele ezen gazdaságpolitikai okok miatt csak az utóbbi években éreztette leginkább hatását. Líbia infrastrukturális és kommunális építkezések fénykorát éli, és egészségügyi pénztárának tőkéje is egyedülállóan magas. Mauritius Afrikában az egy főre jutó nemzeti jövedelem és a várható  életkor kategóriában második helyeken áll, pár évvel marad csak  el Líbiától. Természetes növénykultúrák, stabil demokrácia és a pozitív emberjogi körülmények teszik jobbá az élet színvonalat és vonzóbbá ezt a szigetországot.

Az utóbbi időkben a szigetország diverzifikált gazdasággá vált,  folyamatosan fejlődő iparral, pénzügyi rendszerrel, idegenforgalommal, infrastruktúrával és évről évre egyre magasabb életszínvonallal. Energiaigényét a megújuló energiaforrások biztosítják, ingyenes oktatásrendszere van, és a legkevésbé korrupt országok közé tartozik Afrikában. Seychelle szigetek várható élettartama megegyezik Mauritius-éval, a csecsemőhalandóság és az írástudatlanok aránya itt a legalacsonyabb Afrikában. Gazdasági rendszere az idegenforgalomra és a halászatra alapozott, nemzeti jövedelmének 70%-át a szolgáltatások biztosítják. A festői szépségű szigetország változatos természeti értékeit védelem övezi, itt található  bolygó egyik legnagyobb korallszigete is. A szigetország adóparadicsom, ezért nagyon sok vállalatot jegyeznek be, és a legkisebb azon államok között amely saját fizetőeszközt bocsát ki.

Észak Amerikában és gyakorlatilag az egész amerikai földrészen Kanada vezeti a leghosszabb életkor listáját. Férfiak 78 nők 83 év. Gazdaságilag nagyon fejlett ország magas életszínvonallal ahol kedvezőek a szociális ellátások, a társadalmi élet nagy részében a tartományok szerepvállalása és bevétele is meghatározóbb mint a szövetségi kormányzaté. Gazdasági területen alacsony a munkanélküliek aránya, és a bevételei magasan meghaladják a kiadásokat. Kanadának van a G8 országok közül a legkevesebb állam adóssága, itt vannak a világ legtisztább levegőjű városai, sok a természetes környezet és élőhely a lakatlan területek magas aránya miatt. A világ egyik legfontosabb élelmiszer termelője, és a Föld második legnagyobb területű országa. A legmultikulturálisabb ország, a Föld minden részéről érkező kultúrát magába fogadott. A legritkábban lakott területű államok közé tartozik, átlagos elosztásban 3 fő jut 1 négyzetkilométernyi területre.

Kanada mellett Közép Amerikában a Karib tenger szigetein is  magas kort érnek meg az emberek. Ezek a szigetek nem önálló országok hanem európai államok tengeren túli megyéi. A szigetek életszínvonala magas, lakói általában tehetős emberek, az élelmiszerek jelentős részét importálják. A Kajmán szigetek az Egyesült Királyság tengeren túli megyéje, várható élettartam férfiaknál 77, nőknél 83 év. A helyi adók hiányában igen jelentős nemzetközi off shore banki szolgáltatásokat nyújt, több mint negyvenezer cég van bejegyezve az 50 ezer fős népességű szigeteken. A pénzügyi szolgáltatások mellett a turizmus és a halászat a legfontosabb gazdasági ágazat a legszínvonalasabb Karib szigeten. A sziget földrajzi helyzete miatt itt a leggyakoribbak a hurrikán okozta károk az egész Karib térségben.

Martinique: Jardin de balataAruba Hollandia tengeren túli területe, várható életkor férfiaknál 76, nőknél 83 év. Gazdasági szektorai, az off shore banki szolgáltatások, a turizmus, a kőolaj finomítás, és jelentős az aranybányászata is. Az ivóvizet a Föld egyik legnagyobb tengervíz sótalanítójából nyerik, kedvező földrajzi fekvés következtében kívül marad a hurrikán övön. A szigeten alacsony a munkanélküliek aránya, oktatásrendszere holland mintára van kialakítva, és ez az egyetlen hely a térségben ahol még élnek őslakos arawak indiánok. Martinique Franciaország tengeren túli területe, várható élettartam férfiaknál és nőknél 79 év. A sziget lakosságát 90%-ban afrikai származású feketék és mulattok alkotják, továbbá Martinique-on jelentős a banán és a cukornád termesztése valamint ezek feldolgozóipara. Gazdasági szektorai, az idegenforgalom, a szolgáltatások és a közigazgatás. A sziget természeti, domborzati formáihoz hozzátartoznak a vulkanikus hegyek és az erdők.

Dél Amerikában Chile, Ecuador és Francia Guyana a legkiemelkedőbb az várható életkorok szempontjából, férfiaknál 74 nőknél 80 évvel. Az Andokban és Vilcabamba völgyében élő indiánokról régóta kiemelkedően magas életkort megért emberekről maradtak feljegyzések. Természetes környezet, naturális növénytermesztési módok és pásztor életmód jellemezte életüket, Ecuador területének jelenleg is 43%-a természeti védelem alatt áll. A mai lakosság egyszerű körülmények között él, jóval szerényebb gazdasági helyzetben, és társadalmi lehetőségekkel mint a stratégiai országok. Ecuadorban az egészségügy területén az elmúlt évtizedekhez képest sokat javult a csecsemőhalandóság csökkenése.
Eleinte a mezőgazdasági exportja volt a gazdaság hajtóereje, jelenleg is a Föld legnagyobb banánexportőre, napjainkra viszont a vezető szerepet átvette a kőolaj export. A nyolcvanas, kilencvenes évek sok megpróbáltatást hoztak az országnak gazdasági válságok, természeti csapások például az El Nino jelenség. A nehézségek ellenére Ecuador 2004-ben történelme legalacsonyabb inflációját érte el amit mai napig is sikerül tartania.

Chile Dél Amerika egyik legfejlettebb gazdasági országa, emelkedő életszínvonallal, kevés korrupcióval, valamint a kevesebb jövedelműek aránya itt a legalacsonyabb.
Életszínvonal szempontjából erős a középréteg, színvonalas az egészségügy és az oktatás. Tartós gazdasági fellendülését a rézbányászatnak és a turizmusnak köszönheti. A Föld réztermelésének több mint harmadát biztosítja, és az ötödik legnagyobb borexportőr. Francia Guyana 1946 óta Franciaország tengerentúli megyéje, és Kourou város 1966-tól a Francia Nemzeti Űrkutatási Központ otthona. Gazdasága nagy mértékben függ az anyaország támogatásától, az űrbázis fenntartása mellett halászat, erdészet és az ökoturizmus képezi a legfőbb gazdasági tevékenységet, területének több mint 80%-a trópusi esőerdő, és a bolygó legnagyobb édesvíz készletével rendelkezik. Az élőhelyek biodiverzitása nagyon gazdag, növény és állatfajok ezrei találhatók az erdőkben, a vizekben, de területének kevés talaja alkalmas mezőgazdasági művelésre. Dél Amerikában itt a legmagasabb az egy főre jutó nemzeti jövedelem, de ez az érték fele az anyaország GDP-jének.

Ausztrália gazdaságilag az egyik legfejlettebb ország, várható életkor férfiaknál 78 nőknél 83 év. Itt van a Földön a legtöbb nemzeti park 685 db, itt termelik a legtöbb bioélelmiszert, ez az ország a permakultúra őshazája és a mezőgazdasági termékek 70 % át exportálja. Kedvező szociális körülmények és gazdálkodási rendszerek jellemzik. Még a gazdasági világválság idején is a legegészségesebb gazdasággal rendelkező ország. Itt a legjobb a politikai környezet, és az egészségügyi ellátás. Magas életszínvonal, biztonságos városok, védett természeti környezet az ausztrál életminőséget első helyekre emelik. Alacsony munkanélküliség, anyagi és szociális biztonság, továbbá multikulturális, befogadó és toleráns társadalom jellemzi. Kanada mellett a legritkábban lakott országok egyike.

Új Zélandon a várható élettartam férfiaknál 78, nőknél 82 év. Természeti adottságaiban Izlandhoz  hasonlít, a vulkanikus hegyek,  a gejzírek  és a hévforrások birodalma. Villamos energiaigényét a víz és a geotermikus erőművek állítják elő, és ezt az olcsó energiát az ausztrál timföld feldolgozáshoz használja föl az alumíniumipar. Az ország életében fontos szerepet tölt be a mezőgazdaság, ipara főként agrártermékeket dolgoz föl, aminek több mint 60%-át exportálja, számottevő ágazat a halászat is. Területének 50%-a legelő amelyre juh és szarvasmarhatartást alapoznak, továbbá jelentős a gyümölcs és zöldségtermesztő gazdaságok szerepe  is. Állatállománya egyedül álló, a szigetország 4 milliós lakosságához képest szarvasmarha állománya 10 millió, juhállománya 40 millió. Ausztráliához hasonlóan itt is fontos szerepe van a környezetvédelemnek, területének 10%-a nemzeti park és itt vannak a Föld legtisztább folyóvizei. Lakosság tekintetében a második legnagyobb arányú etnikumot az őslakos maorik alkotják, a városokban magas a jól képzett emberek aránya és alacsony a bűnözési ráta.

Általában a nők hosszabb életet élnek mint a férfiak, a 110 évet megérő idősek 90 % a nő. Az elvetéltek és koraszülöttek arányaiban  is kevesebb a lány mint a fiú. Egy társadalom minél patriarchálisabb annál kevesebb a férfiak várható átlag életkora. A férfiak jóval nagyobb százalékban válnak gyilkosság áldozataivá vagy követnek öngyilkosságot mint a nők. Az élvezeti szerek mértéktelen fogyasztásában és az egyedül élés következtében kialakult leépülésekben is a férfiak aránya jóval magasabb. A legtöbb országban jelenleg a nőknél magasabb a várható élettartam, de  ez a jövőben változni fog olyan formában hogy a nők élettartama ugyanannyi vagy még alacsonyabb lesz mint a férfiaké. A nők sem kímélik magukat a civilizációs ártalmak romboló hatásaitól, például egyre több ország politikai életében egyre fontosabb szerepet töltenek be mint miniszterelnökök.

A legmagasabb várható életkort megért országokban 2050-re a népességük kevésbé fog gyarapodni, mert ezekben az országokban túl magas az öregedési index. Vannak országok ahol már most 100  14 éven aluli gyermekre 150  60 év fölötti ember jut. Ezek a mutatók idővel egyre csak magasodnak. Az öregedési index Japánban, Németországban és Olaszországban a legmagasabb, de Oroszországban is drasztikusan emelkedik. A világon élő 60 év fölötti idős emberek száma 10 év múlva eléri az 1 milliárdot, 2050-re a 2 milliárdot. A Föld népessége 1900-ban meghaladta a 1,5 milliárdot 2000-ben már elérte a 6 milliárdot, és 2012 ben már 7 milliárd fölötti ez az érték. Évente 
130 millió gyermek születik, és 50 millió ember hal meg bolygónkon.                                                                            

A leghosszabb életkort megért emberek és embercsoportok.

Abházia Grúzia része volt, majd a 90-es években függetlenségi harc tört ki Abházia részéről ami nem kevés áldozathozatallal járt, de 2008-ban Grúzia és Oroszország is elismerte Abházia és Dél Oszétia függetlenségét. Valójában de facto állam ami annyit jelent hogy néhány ország elismeri önálló államnak, de nemzetközileg nem elismert a függetlensége. A Kaukázus népei között már a Szovjetunió idejében is világhírűek voltak a matuzsálemek. A nép körében nagy tiszteletben tartják az időseket valóságos rangot, kiváltságot élveznek. Ezért vannak akik eltúlozzák életkorukat. Vannak feljegyzések 150 és 170 éves emberekről is. Természetesen sokan ezt megfoghatatlan dolognak tartják. Tény és való ha már 110 120 évet megél valaki és olyan kiváló egészségben mint ők már az is a természet csodája.

Ezek az emberek nagyon tisztelik egymást, ismeretlen náluk az erőszak még szavakban is. Nagyon együtt érző emberi közösségek vannak, tudatukban és szívükben működik az egységtudat. Táplálkozásuk sokféle természetes növényi alapanyagot tartalmaz zöldségeket, füveket, magvakat, gyümölcsöket. Kevés állati eredetű ételt fogyasztanak, húst nagyon ritkán, leginkább erjesztett tejterméket, a matzonit. Kedvelt ételük az abista vagyis zabkása. Étrendjük nagy része nyers és friss ételekből áll. Sok olajos magot fogyasztanak, mellőzik a cukrot és sót is csak keveset használnak. Rengeteget mozognak a magas hegyekben, úsznak a hegyi patakokban és még idős korukban is nagyon erős emberek. Köreikben ismeretlen a nyugdíjba vonulás fogalma, mert folyamatosan tevékenykednek amíg csak élnek. A nehéz hegyi terepen csak egy napot végigélni is komoly fizikai megterhelés. Ezek a hegyekben megedződött Abházok igazi pásztor népek, akik tökéletes összhangban élnek embertársaikkal és a természettel.


A Hunzák Pakisztán legészakibb területén élnek.
Magas hegyek között amelyek átlag magassága 6100 méter,  2000 évig a világtól elzárva élt ez a kis közösség amely megmutatta, hogy a legmostohább körülmények között is matuzsálemi kort érnek meg az emberek. A Karakorum hegységben élő hunzáknak voltak olyan időszakaik is amikor kevesebb élelem állt a rendelkezésükre, és ezért hosszabb böjtökre kényszerültek. A különlegesen termékeny völgyet rendkívül nehéz volt megközelíteni. Ezen helyen nem voltak erdők, nem volt tűzifa ezért nem főztek hanem, nyersevők lettek. Táplálékuk csíráztatott magvak, lencse, hajdina,  köles, lenmag, gabonák, jób könnye, zöldségek, gyógynövények, gyümölcsök főleg sárgabarack, és a barackmag. Nem használnak hántolt rizst, sót, cukrot csak olyan élelmiszert amit a természet ad. A nyugati civilizációban javasolt napi ásványi anyag mennyiség százszorosát is beviszik, és úgy fel vannak töltekezve vitaminokkal hogy a napi 8-10 óra napfény ultraibolya sugarai sem ártanak nekik. Köreikben ismeretlen a rákbetegség, és mindazon  betegségek amelyek a Föld bármely területén sok embert betegítenek meg. A nőknél ismeretlen a klimax, a férfiak 90 évesen is nemzőképesek. Száz éves emberek hatvannak néznek ki.
    
                                              


Termékeny földjeiken amelyet kézi erővel munkálnak meg nagyon gazdag termés terem. Nagyon magas az ásványi anyag tartalma és ezt átadja a növényeknek. Ivóvizet a gleccserek vizéből nyernek. Nagyon jó teherbíró képességük van még teherrel is képesek a hegyekben járni napi 60 kilométert. Nagyon vidám nép jó kedéllyel és nagy életerővel élik nehéz minden napi életüket a zord hegyek között. Társadalmukban ismeretlen a pénz, nincs rendőrség, börtön, kórház, kocsma, dohánybolt mert nincs rá szükség. A Hunzák számára igazából a sárgabarackfa ligetek jelentették a tényleges vagyont. A Hunzák népcsoport szerint fehér hunok, asszonyaik jellegzetessége és büszkesége, a 15-20 évvel kevesebbnek látszó életkoruk. Ezek az emberek tökéletes összhangban élnek egymással és nagyon jól alkalmazkodtak a természethez. Mentesek a civilizációs betegségektől tele vannak életerővel, sokat dolgoznak de sokat ünnepelnek is. A Hunza nép rokonnépünk, Attila hunjainak leszármazottjai, ezt igazolják közös szavaink, arcvonásaink, ősi szimbólumaink, és hagyományaink. A hunza szó az íjászok földjét  vagyis a hunok földjét jelenti, valamint szakrális helyük az Ultar hegy, azaz oltár hegy.

Hozzájuk hasonlóan a Sherpák népe is nagyon hosszú életet él Nepálban akiknek az életformája nagyon hasonló, nehéz hegyi élet.
A sherpa szó tibeti nyelven keleti embert jelent, és vallásuk a tibeti buddhizmus hagyományain alapszik, amely magába foglalja a sámánizmust is. A sok embert próbáló mozgás és a túl nyomó részt vegetáriánus étrend alakította ki a sherpák híres állóképességét. A sherpa nők is egyéni eredményeket érnek el a hegymászásban, 2012-ben egy 16 éves nő mászta meg a Himalája legmagasabb csúcsát. Jellemző tulajdonságaik a barátságosság, a szívélyes vendégszeretet, a vidámság, az életöröm, és a nyugodt megfontoltság veszélyhelyzetekben. Mezőgazdasági tevékenységekből élnek, hegyvidéki növények, gabonák, burgonya termesztéséből valamint juh, kecske és jaktartásból, amelyek tejét és sajtját fogyasztják. Az idegenforgalom elterjedése előtt cserekereskedelemmel is foglalkoztak, melyek során a só, a gyapjú, és a tejtermékek szolgáltak fizetőeszközül olyan árucikkekért amire éppen szükségük volt. Az utóbbi időkben rohamosan fejlődő turizmus hatására a sherpa férfiak egyre gyakrabban állnak túraszervező cégek szolgálatába és vállalják a hordár szerepet. A magashegyi expedíciókon a tapasztalt vezetők 1 napi bére több mint egy átlagos nepáli éves kereset. A sherpa kultúra emlékeit a Langtang völgy őrizte meg mert itt a legkevesebb a turista. Nepálban jelenleg a nyugati civilizációs fejlődés és a keleti szellemiség folyamatos  megmérettetése történik.

Vilcabamba egy termékeny völgy Ecuadorban, nagyon kellemes éghajlattal. Egész évben 20 C fok hőmérséklet nagyon jó hatással van az emberi szervezetre. A növényzet nagyon dús, a termések nagyon gazdagok, a szubtrópusi növénykultúrák terméseit csak be kell takarítani. A gyümölcsök egész évben folyamatosan teremnek. Az emberek kimagasló életkort érnek el, nem ritkák a száz évesek. Egy öreg indiánról úgy tartották, hogy 170 éves és korához képest rendkívül eleven. A társadalmi életük nagyon bensőséges. Rendkívül sok időt töltenek egymással, nagyon derűsek, és sok erőt merítenek egymásból. A bűnözés ismeretlen köreikben. Táplálékaik változatosak, gabonák, gyümölcsök, zöldségek, gyökerek, gumók, kevés állati eredetű étel. Ételeik antioxidánstartalma ezen a területen az egyik legkiemelkedőbb a Föld növénykultúrái között. Táplálékaikat zömében nyersen fogyasztják. A magas ásványi anyag tartalmú víz is jelentősen hozzájárul magas életkorukhoz. Ők is sokat mozognak a természetben és az egészségüket, életerejüket sokáig megőrzik, betegségektől mentesen
. Köreikben ismeretlenek azok a betegségek amelyek miatt a fejlett országok polgárai közül csak kevesen érik meg azt a tisztes kort ami náluk átlagosnak számít, nemritkán egy évszázadot.

Okinawa szigetén élő matuzsálemek az egyetlen nagyon hosszú életű nép aki bizonyítani is tudja az életkorát, mert meg vannak az anyakönyvi kivonatok. Okinawán él a Föld matuzsálemjeinek 15 %-a, nagy többségüknél ismeretlenek a betegségek, legtöbbjük vég elgyengülésben hal meg. Itt a legalacsonyabb a tumor és szív érrendszeri betegségek aránya bolygónkon. Japán Hawainak is becézik a szigetcsoportot, ami 161 szigetből áll ahol 1,4 millió ember él. Ezen a helyen  nagyon kellemes az éghajlat és az emberek ősi hagyományok szerint élnek.
Táplálékaik teljes értékű gabonából, szójából, zöldségekből, algákból és halakból áll. Kerülik a mesterséges ételeket és a cukrot. Soha nem eszik túl magukat, hosszú életük titka a kevés evés.

Sokat mozognak és tradíciók szerint harcművészetet és mély légzést gyakorolnak. A korallok mészvázait is használják ivóvízbe kiváló élettani hatása miatt, és földjeik trágyázására amellyel nagyon gazdag termést érnek el. Nagyon tisztelik az időseket.
Okinawa a II. világháború után amerikai megszállás alá került és még a mai napig is haditengerészeti bázis. Az amerikai katonák elterjesztették az amerikai civilizáció magvait a szigeten és ennek kellemetlen következményeként az idős emberek nem ritkán túlélik unokáikat. Sajnos mindegyik népcsoport fiatalabb generációinál elmondható, hogy ők már nem őseik útját járják, hanem a civilizáció csábításának áldozatai lettek. A globális terjeszkedés napjainkra elérte ezeket a természetes életet élő embercsoportokat és területeiket. Az idősek elvonultak olyan helyre ahol ember nem jár, a fiatalok pedig élik az átlagos civilizált polgárok környezetszennyező és önpusztító életét.

      Kék zóna területek a Földön:
 • Costa Rica Nicoya félsziget
 • Görögország Icaria sziget
 • Japán Okinawa szigetek
 • California állam Loma Linda
 • Olaszország Szardínia sziget

Costa Rica-ban Nicoya félsziget mintegy 80 mérföld hosszan nyúlik délre a nicaraguai határ mellett a Csendes óceán partján, ahol kutatók azonosítottak egy népcsoportot a  helyi falvakban akik lényegesen magasabb élettartamot értek el, mint a többi országban élő emberek. Százéves embereknek öt generációs családjuk van, akiktől  támogatást kapnak, céltudatosságot és hovatartozást. A Nicoya félsziget Costa Rica csendes-óceáni partvidékén található, és az éghajlat lehetővé teszi Nicoya-n, a magas napsütéses órák számát. A rendszeres napozás segíti hogy testük termelje meg a D-vitamint az egészséges test működéséért, mert hiánya számos élettani problémát okoz. Az emberek élvezik a fizikai munkát amelyet egész életükön át végeznek. Örömet lelnek a mindennapi fizikai házimunkában, és ez valószínűleg kulcsszerepet játszik a  hosszú élettartam elérésében. Amellett, hogy a fizikai munkát végeznek, Nicoya lakói kevesebb kalóriát fogyasztanak, ami úgy tűnik, az egyik legbiztosabb módja, hogy évekkel meghosszabbítják életüket. Az idős nők hajnali 4 órakor kelnek, ők sütik a tortillát, és  egy pár órát sétálnak öt mérföldre a faluba, hogy eladják őket.  A kemény munka mellett, a sikereik eléréséhez szilárd céltudatossági terv segíti  a Nicoya-iakat. Úgy érzik, szükség van rájuk, és szeretnek hozzájárulni a közös jó érdekében. Az erős szociális hálózatok úgy tűnik, hogy fontos szerepet játszanak a hosszú élet megélésében. Nicoya-n gyakori eset hogy a szomszédok meglátogatják egymást. Tudják, hogyan és mikor kell hallgatni, nevetni, és értékelik azt egymásban. A modern Nicoya-iak is magukénak tudhatnak  egy közös történelmet, amelynek gyökerei a belföldi Chorotega területére nyúlik vissza. A hagyományos étrendhez tartozik kukorica és a bab, amely a legjobb táplálkozási kombináció a hosszú élet elérésében amit a világ valaha ismert.


Görögországhoz tartozó görög szigeten Ikaria-ban, az emberek  90 éves korukban is jó egészségi állapotnak örvendnek, az amerikai emberek többségéhez képest. A rák, a szív-és érrendszeri betegségek, valamint a cukorbetegség aránya lényegesen alacsonyabb, és a demencia ritka jelenség. A sziget topográfiája lehetővé teszi hogy még az alkonyatkor  végzett fizikai aktivitás szükséges részét  képezze az Ikaríai életmódnak. Lakosok sok kalóriát égetnek el pusztán azzal hogy gyalog mennek egyik helyről a másikra, naponta többször is. A kutatók szerint a gyógyteák, és több mint száz fajta antioxidánsban gazdag vadon termő zöldek fontos szerepet játszanak az Ikaríai diétában. Néhány gyógytea amelyet leggyakrabban fogyasztanak Ikaríán, kedvező hatással van az anyagcsere folyamatokra. A Ikaríai diéta alkotói szezonális gyümölcsök, zöldségek, bab, hal és olaj. A mediterrán étrend, ami csökkenti az esélyét a szív- érrendszeri betegségek kialakulásának, és meghosszabbítja a várható élettartamot mintegy hat évvel. A szigeten népszerű tevékenység a méhészet, és a méhészeti termékek rendszeres fogyasztása is hozzájárul a hosszú egészséges élethez. A munka Ikariában nem mindig következik a meghatározott időpontban. Általában Ikaríaiaknak alacsony az időérzékük. Lassan telnek az órák, és ez társadalmilag elfogadott életforma. Lassabb életmód bizonyítottan csökkenti az ízületi gyulladást és más betegségek kialakulását, valamint az öregedési folyamatokat. Családi és baráti ünnepek megtartása is fontos szerepet tölt be életükben. Ikaríaiak megőrizték a hagyományos életformát, amely fenntartja a családot, és az erős társadalmi kapcsolatokat. Gyerekek és a nagyszülők minden napot együtt töltenek, ez olyan kedvező emberi kapcsolat, amely javítja az egészséget és jó közérzet biztosít mind a fiatalabb és az idősebb generációk számára. Az Ikaríai életmód segített néhányuknak abban hogy, a leghosszabb életű emberekként éljenek a Földön. Még a hagyományos délutáni pihenők is hozzájárulhat az ilyen hosszú élettartam eléréséhez. Nap közbeni pihenőkről már kimutatták, hogy csökkentik a szívbetegség kockázatát és annak valószínűségét növelje a boldogsághormonok szintjét.


Japánhoz tartozó, a csendes-óceáni szigeteken fekvő Okinawa, ad otthont a világ leghosszabb életű embereinek. Ők érik el a legmagasabb várható élettartamot, egyedül álló az egészséges életmódjuk, és a Földön itt  élnek az egyik legnagyobb arányban százévesek. A tengeri hínár egy alacsony kalóriatartalmú, vitális anyagokban gazdag növényi alapú étrend, amely segíthet az  okinawaiaknak hogy az átlagos várható élettartamuk 82 év között legyen, amely érték a legmagasabb a világon. Étkezésnél fontos szerepet töltenek be, a sült zöldségek, édes burgonya és a tofu amelyeknek magas a tápanyag és alacsony a kalória tartalma. A százéves okinawaiak hagyományosan csak ritka ünnepi alkalmakkor fogyasztanak húst, akkor is csak kis mennyiségben. Okinawaiak átlagosan három uncia szójaterméket esznek naponta. Tofu fő forrása a szója, flavonoidokban gazdag, és szerepet játszhat abban hogy csökkenti a szívbetegségek kialakulásának kockázatát. Sok a szigetlakó szerint akik itt nőttek fel, a második világháború előtt még élt a konfuciánus ihletésű példabeszéd amely szerint addig esznek amíg a gyomor 80 százaléka tele van. Az idősebb okinawaiak rendelkeznek erős céltudatossággal, amely azt jelenti hogy az emberi életet úgy élik hogy érdemes legyen élni. Néhányan elérik, hogy részesülnek életre szóló barátságokban, amely céltudatosságot ad nekik. Ezek a biztonságos szociális hálózatok szolgálnak pénzügyi védőhálót, és érzelmi támogatást a szükség idején. Az okinawaiaknak feladatként szerepel az életükben hogy hagymát, paradicsomot, sárgarépát,  gyógynövényeket és zöldségeket termesszenek a kertjükben. A növények adnak nekik természetes antioxidánsokat, amelyek segíthetnek a rák megelőzésében. Kertészet, valamint a séta, az is egy eszköz hogy az idősebb okinawaiak aktívak maradjanak. A napi fizikai aktivitás, sokféle testmozgás gyakorlása segít csökkenteni a stresszt. A rituális napi gyakorlat az ősök tisztelete a lelki élet fontos részét adja Okinawán. Évente egyszer, a családok a Taketomiban gyűlnek össze, hogy imádják őseiket ünnepeljék az élőket, valamint a halottakat.


Palm Springs és a Los Angeles között félúton található Kaliforniában, Loma Linda, amely otthont ad egy Hetednapi Adventista közösségnek. A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy ez a csoport, vezeti jelenleg az USA-ban a leghosszabb várható élettartamot. Itt a 94 éves emberek is napi szinten úsznak Loma Lindán, egészségük megőrzése érdekében. Mindig szükség van napi gyakorlatra mondják a Hetednapi Adventisták. Rendszeres, alacsony intenzitású edzés, mint a napi séták úgy tűnik, hogy csökkenti az esélyét a szív érrendszeri betegségeknek és bizonyos daganatoknak. Az egészséges testtömeg-index (BMI) megtartása is fontos. Az adventisták egészséges testtömeg index-el rendelkeznek, akik folyamatosan aktívak, és kevés húst esznek. Ez az életforma csökkenti a vérnyomást, csökkenti a vér koleszterinszintjét, és kevesebb a szív érrendszeri betegségek kialakulásának esélye, mint a nehezebb amerikaiaknak akiknek magasabb a BMI értékük. A családok betartják a Hetednapi Adventista szombatot ahol együtt vacsoráznak és közösen imádkoznak. Sok adventista követi a vegetáriánus étrendet.  A könnyű vacsora kora este egy másik adventista gyakorlat. Így elkerülik a kalória szint megemelkedését a szervezetben a nap inaktív részében, és ez jobb minőségű alvást, valamint alacsonyabb BMI értéket eredményez. A családok vasárnaponként kerékpár versenyeket szerveznek  a hegyek körül otthonuk közelében. A családok kikapcsolódásokkal töltik a hétvégét, szombaton templomi szertartás, majd délutáni túra, és vasárnap kerékpár versenyek a hegyekben. Ezt az időt a családnak, az Istennek, és a természetnek szentelik. Adventisták azt állítják, ez oldja a stresszt, erősíti a szociális kapcsolatokat, és konzisztens hatású a testmozgás. Van aki 100 éves elmúlt, és  megújította a vezetői engedélyét további öt évre. A templom ösztönzi és lehetőséget biztosít a tagoknak az önkéntes munkára. Így elérik az aktivitást, a céltudatosságot, és elkerülik a depressziót arra összpontosítva hogy másoknak segítenek.

Olaszországhoz tartozó  Szardínia szigetén a hegyi falvak lakói klaszterekbe tömörülnek, és élvezhetik rendkívüli hosszú élettartamot, különösen a férfiak körében. A genetika és az életmód központi szerepet töltött be abban hogy a szardíniaiak, különösen a Barbagia központi régióban élők, a leghosszabb életű emberek a Földön. Azáltal, hogy aktívak, sok férfi egészséges marad hosszabb ideig. Az egyedülálló földrajzi tulajdonságait figyelembe véve Szardínia központi részének sziklás terepe nem alkalmas a nagyüzemi gazdálkodásra, ez azt jelentette, hogy évszázadok során a pásztorkodás kínálta a legjobb megélhetési lehetőséget. Naponta öt vagy több mérföld séta, amit a szardíniai pásztorok  megtesznek, szív és érrendszeri előnyöket ad és pozitív hatással van a mozgás szervrendszer anyagcseréjére. Az elszigeteltség Szardínia hegyi falvaiban segített megőrizni a hagyományos szardíniai életformát, amelyben a család az első, étel helyben termesztett, és a fizikai aktivitás  minden napok része, ezen tényezők amelyek elősegítik a hosszú életet. Az izolációról kiderült hogy szardíniaiak egyedi genetikai állománnyal rendelkeznek, amely szintén hozzá járul a kimagaslóan hosszú élettartamhoz. A pásztorok táplálkozásában fontos szerepet tölt be a tej és a sajt. A pecorino sajt fűvel táplált juhok tejéből készül, hagyományos része a szardíniai étrendnek amely omega-3 zsírsavakban gazdag. A kecsketej olyan élettani elemeket tartalmaz, amelyek segítenek megvédeni az emberi szervezetet a gyulladásos betegségek, a korai öregedés, a szívbetegségek és az Alzheimer-kór kialakulásától. Szardíniaiak szeretik megosztani az étkezést egymás között a szabadban, és együtt kirándulnak a természetben. A klasszikus szardíniai diéta lényege a teljes kiőrlésű kenyér, bab, kerti zöldségek, gyümölcsök, és olaj. A hús nagyrészt vasárnapokra és különleges alkalmakra van fenntartva. Mérsékelt fogyasztják a helyben készült Cannonau bort, amelynek két-háromszorosa az artéria védő flavonoidok szintje, mint a többi bornak, ez  segíthet megmagyarázni az alacsonyabb stresszt a férfiak körében. Szardínián az időseket ünneplik, és a család többi tagja is tisztelt egymás körében. Nagyszülők tudnak szeretetet, gyermekfelügyelet, anyagi segítséget nyújtani. Bölcsesség, elvárások és a motiváció vezérli őket hogy állandósítják a hagyományokat, és segítsék a gyerekeket, hogy sikerüljenek a dolgaik az életükben. Az idősek érzik a hova tartozás érzését, a családjuk és közösségek körében.  Otthon élnek, ahol biztos, hogy jobb ellátást kapnak mint az idősek otthonában. Az emberek, híresek  humorukról, szeretnek találkozni az utcán minden délután nevetni és vidáman beszélgetni. A nevetés csökkenti a stresszt, amely csökkentheti a szív és érrendszeri betegség kialakulását.


Mit tanulhatunk a nagyon idős kort megélő emberektől?
 • Igazi emberhez méltó természetes életet.
 • Tiszta emberi kapcsolatokat amelyek a legfontosabbak a hosszú, egészséges életminőséghez. Megható és elgondolkodtató a gyermeknevelésük, amelyben példával nevelnek. Nem büntetnek vagy tiltanak ha a gyermek nem jót tett hanem egyszerűen nem dicsérik.
 • Vidámságot, több generáció együtt élését, meghitt családi életet.
 • Míg a nyugati társadalmakban az emberek elszigeteltsége figyelhető meg, ezeknél a népcsoportoknál megbecsülik az időseket, akik halálukig a családdal élnek.
 • Az egymásról való gondoskodást és az egységtudatot.
 • Szeretet teljes kapcsolatokat amelyben megvalósítják ezt az idézetet "Napi négy ölelés kell a túléléshez, napi nyolc a működéshez, tizenkettő az épüléshez".
 • Egészséges belső harmóniát önmagunkkal és a természettel szemben.
 • Matuzsálemi korban is aktív fizikai, szellemi, szexuális erőnlétet.
 • Stressz, mérgek, mesterséges anyagok, élvezeti szerek nélküli tiszta életet.
 • Egészséges harmonikus táplálkozást ami mentes az adalék anyagoktól és az agyon feldolgozástól, enzimekben gazdag természetes, nyers, szinte majdnem teljesen növényekre alapozott étrendet.
 • Civilizációs betegségektől és elhízástól mentes egészséges életformát.
 • Élvezeti szerektől függő, önpusztító és kifosztó társadalmi formáktól mentes életet.
 • Környezet és természet tudatos életmódot.
 • Sok aktív testmozgást a természetben, a rendszeres mozgás hatására idős korban is erősek a csontok és erősíthetők az izmok.
 • Kevés kalória bevitelt 1800-2000 kcal naponta. Tápanyagok arányában 70-75% szénhidrátok, 7-10% fehérjék, 15-23% zsírok, 90-99% növényi és 1-10% állati eredetű táplálék.
 • Az ember úgy van megalkotva amíg csak él addig folyamatosan képes pozitív irányba változni, megújulni lélekben, szellemben és testben egyaránt.

Legalacsonyabb átlagéletkorok a világ országaiban és ezek okai.

Európában Moldova és Oroszország áll első helyen a férfiak 60 nők 70-74 év. Moldovában a legnagyobb a gyermekhalandóság, legalacsonyabb nemzeti jövedelem, legnagyobb írástudatlanság és a munkanélküliek aránya is magas európai viszonylatban. A Szovjetunió fennállása idején Moldova a birodalom éléskamrájának számított. Később a kereskedelmi kapcsolatok felbomlottak, a szovjet piac összeomlott, majd a drasztikus áremelkedések, az életszínvonal ugrásszerű esése, és a szociális ellátó rendszerek leépítése következtében az ország nagyon eladósodott. Az 1998-as orosz válság Moldovában is nagyon érezhető volt, ami a lakosság kivándorlását okozta. Ezekben az években az ország 9%-a elvándorolt jobb megélhetés reményében. A kommunista kormány lemondása után Románia részéről egyre nagyobb a hajlandóság a Moldovával való egyesülésre, a kormány azonban inkább az Európai Unió felé fordul egyesülés  terén.

Oroszországban  leginkább a gazdasági megpróbáltatások, a drasztikus népesség fogyás, az élelmiszer termelésre kevés rendelkezésre álló terület és a túlzott élvezeti szerek használata degradálja főleg a férfiak életkorát. Az elmúlt években az olajpiac megemelte az életszínvonalat, bár az orosz költségvetés így is deficitessé vált, és a reformok sem hozták meg a várt eredményt. Oroszország a 2007-es válság bekövetkezéséig takarékos gazdaságpolitikát folytatott,  sokat tanulva az 1998-as államcsődből. A reálbérek növekedtek az évek folyamán, de a GDP sokat zuhant a 2000-es évek elejéhez mérten. Érdekes módon a válságot inkább a tehetősebb réteg érezte meg jobban ugyanis az olajpénzek felhasználásával az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező réteget segítette a gazdaságpolitika. Külföldi szakemberek a jövőben Oroszország gazdasági, pénzügyi és politikai instabilitási korszakát tartják várhatónak, de ennek ellenére az Oroszország jelentős hatalmi szerepet tölt be a Föld országai között.

Ázsiában Afganisztánban a legalacsonyabb a várható életkor, férfiak és nők 44-47 év. Ázsiában itt van a legnagyobb írástudatlanság, 2007-es adatok szerint 64%, és a gyermekhalandóság 160 ezrelék. Folyamatosak a fegyveres összecsapások, és  egyes területek nincsenek a kormány irányítása alatt sem. Amerika beavatkozása sem volt véletlen amikor megdöntötte a tálib rezsim hatalmát, ugyanis az ország rengeteg feltáratlan ásványkinccsel rendelkezik. Óriási a korrupció, az életszínvonal és a közbiztonság nagyon gyönge lábakon áll. Egyetlen piacképes terméke a máktermesztésből származó ópium, ami a bolygó ópiumának 87%-át adja. Az ópiumpénzekből tartják fenn a hadurak a  milíciákat. Legális állami bevételének 90%-át külföldi segélyekből fedezi, GDP-jének felét az ópium adja. Iszlám ország ahol a nők a legkiszolgáltatottabbak a férjüknek, ha a férfi likvidálni akarja feleségét a törvény értelmében büntetlenül megteheti.

Kambodzsában, Laoszban és Myanmarban a várható életkor férfiaknál 53-58, nőknél 58-64 év. A világ legszegényebb országai közé tartoznak. Mindegyikük
Franciaország által gyarmatosított ország volt,  ami rányomta bélyegét későbbi gazdasági és társadalmi életükre. Nagyon kedvezőtlen tartós gazdasági helyzetek, több évtizedes polgárháborúk veszteségei, illegális kábítószer termesztés és kereskedelem nagyon visszavetik az életszínvonalat ezekben az országokban. Kambodzsában a legnagyobb károkat minden területen Pol Pot diktatúrája okozta, amelynek következtében az ország akkori népessége két harmadára csökkent. Jelentős politikai és társadalmi problémákat okoznak a korrupciók és a csempészések. Az utóbbi években maláj, és tajvani  befektetők tőkéje az infrastrukturális projectek, a szállodák építése és a könnyűipar területén hozott fejlesztéseket. Gazdaságilag ugyan szegény ország de hihetetlenül gazdag kulturális hagyatékkal és műemlékekkel rendelkezik.

Laosz jövedelmének nagy része az önfenntartó mezőgazdaságból, energia termelésből, fakitermelésből és a könnyűiparból származik. A lakosság fejenként naponta kevesebb mint 2 dollárból él, és az egyik legfontosabb kormányprogram a tőzsde megteremtése. Ettől várják a külföldi tőke befektetések felfutását, és az életszínvonal emelkedését. A laoszi tőzsde részvényeinek fele Dél Koreai tulajdon. Myanmar gazdaságára rányomja a bélyegét az elzárkózó rendszer által fegyverkezésre költött összeg, ami az 1996-os költségvetés felét tette ki.
Ennek következtében a Nyugati fejlett gazdaságú országok megszakították a külkereskedelmi kapcsolatot Myanmárral. Japán 1998 óta segélyeket nyújt az az eladósodott országnak, aki külkereskedelmi bevételeinek 70%-át a kamatok törlesztésére fordítja. Az egészségügyi ellátó rendszer a Földön itt a legrosszabb, és az emberjogok  még papíron sem léteznek.

Bhután a Föld egyik legelszigeteltebb országa,
elveszett királyságnak is nevezik, a várható életkoruk férfiak és nők esetében 55 év. Magas írástudatlansággal, és nagy gyermekhalandósággal rendelkezik, és itt a legkevesebb a városlakók aránya a Földön, mindössze 7%. Az ország lemondott külképviseleti jogairól, ezért India intézi külügyeit, de nagyon jó az együttműködés a két ország között, és mindketten tiszteletben tartják egymás függetlenségét. A kormányzat 1999-ben oldotta fel a televíziós és internetes tilalmat, amit azóta is sokan kifogásolnak.

Afrikában Szváziföldön, Libériában, Sierra Leone ban, Zimbabweban, Botszwanában, Lesothoban és Angolában a legalacsonyabb a lakosság várható életkora. Férfiak 32-38 nők 33-40 év. Számos okai vannak a nagyon kevés életévek számának. A legtöbb országban hosszas polgárháborúk, korrupt  diktatórikus kormányok, fertőző betegségek, instabil politikai, szociális, gazdasági helyzet és a mérhetetlen szegénység okozza a gyenge életminőséget. Néhány ország annyira elszegényedett hogy az átlagemberek napi 1 dollárnak megfelelő összegből élnek. Ezekben az országokban a legnagyobb a gyermekhalandóság, nagyon magas az írástudatlanok és a munkanélküliek aránya. Szváziföld gazdasága nagy mértékben a Dél afrikai Köztársaságtól függ, mivel importjának 90%-a származik onnan, és az export kétharmadát is vele bonyolítja. A GDP 50%-a kormányzati szolgáltatásokból származik. A mezőgazdaság a lakosság több mint 80%-át foglalkoztatja, az utóbbi időkben ez az ágazat is függvénye az aszályoknak és az elsivatagosodásnak. Ebben az országban a legalacsonyabb a várható életkor a Földön, a HIV fertőzöttek nagyon magas aránya miatt.

Libéria azon ritka állam Afrikában hogy nem volt gyarmat, hanem az Amerikai Kolonizációs Társaság által, Egyesült Államokból telepítettek be felszabadított rabszolgákat, azokra a területekre amelyeket a helyi törzsfőnököktől vásároltak. Az utóbbi évtizedekben többször is polgárháború tört ki a fokozódó elégedetlenségek, és a politikai erők rivalizálása következtében, emellett a pénzmosás nemzetközi központja, és illegális áruk Nyugat Afrikai elosztója. Az ENSZ 2001-ben embargót vezetett be az illegális gyémántkereskedelem és a fegyverek importjára vonatkozólag, majd 2003-ban békefenntartó nigériai haderőt küldött a háborús események megfékezésére. Az adókedvezmények miatt a Föld egyik legnagyobb kereskedelmi flottájával rendelkező állama, ami természetesen külföldi tulajdonban van, az országban az életszínvonal nagyon alacsony, a 2007-es adatok szerint a munkanélküliség aránya elérte a 85%-ot. Sierra Leonéban gyakoriak a katonai hatalomváltások, és a polgárháborúk. Jelentős az ország területeinek talaj pusztulása, a nem megfelelő mezőgazdasági földhasználat, erdőirtások, kisebb mértékben a túllegeltetés és az urbanizáció következtében. A Föld egyik legszegényebb országa, annak ellenére hogy ásványkincsekben gazdag, és a harmadik legnagyobb természetes kikötővel rendelkezik. Jelenleg az ország  legnagyobb bevételét a gyémánt kitermelése és exportja hozza, de az egy főre jutó GDP arányában ez még kevés részt ad, mert a lakosság kétharmada a mezőgazdaságból él.

Zimbabwe földje ásványkincsekben gazdag, és itt működik a trópusi Afrika egyetlen teljes vertikumú vaskohászata. Az utóbbi években a Mugabe kormány hatására rendkívül népellenes akciók indultak el, melynek következtében 700 ezer ellenzéket támogató személy háza semmisült meg, és 1 millió ember lett a HIV fertőzés áldozata. A gazdasági összeomlás és a kormányakciók előtt az ország a legfejlettebb és legsokoldalúbb gazdasággal rendelkezett a trópusi Afrikában, továbbá a meglehetősen kellemetlen élethelyzetek hatására 3,5 millió ember vándorolt át a szomszédos országokba. Jelentősek a természeti hanyatlások is, a rendszeres erdőirtások és  orvvadászatok következtében, pénzügyi területen itt  a legmagasabb az infláció Földön, egészségügy terén összeomlások és a 2008-as kolerajárvány jellemzi .Botswana területének 17%-át nemzeti parkok és vadrezervátumok adják, és ezen felül még 20%-ra tehető a természet megőrzésére használt területek aránya. A népesség arányában nagyon magas a HIV fertőzöttek aránya, de a népesség nem csökken, mert nagy a népszaporulat. Afrikai viszonyokhoz mért kedvező gazdasági helyzetét gazdag ásvány  bányászatának és a szarvasmarha tenyésztésnek köszönheti. Lakossága 1.6 millió, erre jut 4 millió szarvasmarha, a Föld egyik legritkábban lakott országa, Afrikában a legkevésbé korrupt állam, és a bolygó legnagyobb gyémánt kitermelője.

 Lesothot Dél Afrika Svájcaként emlegetik ugyanis területének 80%-a 1800 méter fölött van ahol natúr gazdálkodás és pásztorkodás folyik. Ebben az országban is magas a HIV fertőzöttek és a munkanélküliek aránya. Az ország jövedelmének jelentős része a külföldön dolgozó vendégmunkások hazautalt jövedelméből származik. Egyetlen jelentős ásványkincse a gyémánt, az utóbbi időkben növekszik az ország idegenforgalma, valamint Leshoto vámunióban van a Dél afrikai Köztársasággal. Angola potenciálisan Afrika ásványkincsekben az egyik leggazdagabb országa, melyek közül jelentős a kőolaj és a földgáz export, 2007 óta az OPEC tagja. Gazdasági életét az évtizedekig tartó polgárháborúk, és a külföldi beavatkozások, nagyon szétzilálták. A lakosság 70%-a a mezőgazdaságban dolgozik, vezető iparága a mezőgazdasági termékek feldolgozása. Angolában 2007-ben a legmagasabb volt a csecsemőhalandóság aránya a Földön, ugyanakkor magas a munkanélküliek és az írástudatlanok aránya is, és az utóbbi időkben a Marburg vírus is megtizedelte az ország sok megpróbáltatást átélt lakosságát.

Észak és Közép Amerika területén Haiti a fekete bárány és nem véletlen ez a kifejezés. Várható életkoruk 52-55 év férfiaknál és nőknél. Nagyon magas az írástudatlanok, munkanélküliek aránya, nagy a gyermekhalandóság nagyon alacsony a nemzeti jövedelem az ország segélyekből tartja fenn magát. Fekete mágiát is gyakorolnak amely olyan negatív energiarezgéseket produkál hogy az kihat a társadalom és a természet működésére is. Ez a furcsa tevékenység egy  teszthalált okozó méregkeverék, valamint mentális és érzelmi ráhatás segítségével nagyon sok ingyen munkaerőhöz juttatja a fekete mágusokat. Érdekes történet a 2010-es földrengés amely következtében Haiti fővárosa felismerhetetlen romhalmazzá vált, ezzel szemben a Dominikai Köztársaságban összekoccant egy két pohár holott mindkét ország egy szigeten található. Történelmében is az államcsínyek országa volt, rabszolga lázadások következtében ebben az országban törölték el először a rabszolgaság intézményét az amerikai földrészen 1804-ben.

Dél Amerikában Bolívia és Guyana áll a lista elején. Ezekben az országokban férfiaknál 63 nőknél 69 év a várható élettartam. Történelmük folyamán függetlenségi harcok, puccsok és rendszerváltások követték egymást. Bolívia  ásványkincsekben gazdag, de iparilag viszonylag fejletlenebb ország. A lakosság 85%-a az Andokban él, és főként növénytermesztésből és állattenyésztésből tartja fenn magát. Bolívia a legek országa, La Paz a világ legmagasabban fekvő fővárosa, a Titicaca tó a legmagasabban  fekvő hajózható tó, itt található a Föld legnagyobb sósivataga, Dél Amerikában itt a legmagasabb az őslakos indiánok aránya 55%, itt a legnagyobb a csecsemőhalandóság, és Bolívia Dél Amerika legszegényebb állama. Jelentős illegális bevételt jelent a kokacserje termesztése és exportja. Guyana ásványkincsekben rendkívül gazdag, ezért területére pályáztak a szomszédos országok még az elmúlt években is. Ipara főként mezőgazdasági termékeket dolgoz fel, illetve arany és gyémántmegmunkálás valamint timföldgyártás jellemzi. Gazdasági és társadalmi életében problémát okoz a képzett munkaerő hiánya, a fejletlen infrastruktúra, valamint az egészségügyi rendszer gyenge színvonala. Rendkívül gazdag, változatos élővilággal és természeti élőhelyekkel rendelkező ország.

Óceániában Naurun, Vanuatun, Kiribatin a várható életkor férfiaknál 60, nőknél 65-67 év. Ezek a szigetországok hosszú ideig gyarmatok voltak pár évtizede váltak függetlenné. Gazdaságilag a szegény országok közé tartoznak. Nauru a Föld legjelentősebb foszfáttermelő országa, és gazdaságának legfontosabb bevétele a foszfátexport volt. A világ legkisebb köztársasága, amely élelmiszerekből  behozatalra szorul, a készételek következtében a lakosság 40%-a cukorbeteg, és 94%-uk túlsúlyos, ivóvizük is kevés ezért vagy sótalanított tengervizet vagy esővizet használnak. Naurun például 90 % a munkanélküliek aránya, pénzügyi csődök jellemzik, és emellett a sziget nagyon ki van téve a klíma és a tengerszint változásnak is. A foszfátbányák kimerülése után bélyegkibocsátásból, kikötői vámokból, hajózásból, légi közlekedésből, és a bejegyzett külföldi off shore cégek adójából biztosítja megélhetését a mikronéz sziget.

Vanuatu lakosságának 2/3-a a mezőgazdaságból él, elsősorban  sokoldalú növénytermesztésből, továbbá szarvasmarha tenyésztésből és halászatból. A sziget bevétele az agrártermékek exportjából, a turizmusból, és az off shore pénzügyi szolgáltatásokból származik. A melanéz sziget fekvésének következtében ki van téve a vulkánok, tengerrengések és szökőárak romboló munkájának. A lakosság 80%-a elszigetelt falvakban él, az oktatás színvonala nagyon gyönge ezért magas az írástudatlanok aránya. Kiribatin van a Föld legnagyobb tengeri természetvédelmi területe, Kiritimati a Föld legnagyobb korallszigete, a klíma és tengerszint változás következtében 1999-ben 2 sziget tűnt el a tengerben. Lakói mikronéz polinéz népcsoportok akik elsősorban halászatból és növénytermesztésből, valamint az exportra szánt agrártermékek feldolgozó iparából élnek. Az idegenforgalom, a külföldi segélyek és a külföldön dolgozó helyiek átutalásai adják a nemzeti jövedelem jelentős részét. Régebben Kiribati szigetei között haladt át a nemzetközi dátumválasztó vonal, amelyet 1995-ben megváltoztattak olyan formában hogy a lakosságot átköltöztették más szigetre.

Az alacsonyabb várható életkorral és a kedvezőtlenebb gazdasági helyzettel rendelkező országokban 2050-re a népesség nagyon megemelkedik. Vannak országok ahol olyan gyors ütemben működik a népesség növekedés, hogy 50 év alatt akár 50-70%-al is gyarapodhat az adott ország lakossága. Az öregedési index sokkal alacsonyabb a fejlődő országokban mint a fejlett országokban. Nigériában, Pakisztánban, Bangladesben, Indiában és Indonéziában a legalacsonyabb az idősek aránya a gyermekekhez képest. Ezekben az országokban legalább kétszer, háromszor annyi a fiatalok aránya mint az  időseké de Nigériában hétszerese. Drasztikusan emelkedik a városlakók aránya is  a világ országaiban, például már Nyugat Szaharában és Kuvaitban 96, Belgiumban 97, Naurun, Monacoban, Szingapúrban, Vatikánban 100%. Ezenkívül számos ország elérte a 80% fölötti értéket világszerte.

Jelenleg a bolygónkon 1 milliárd ember él nyomornegyedekben, és ez az állapot a szakemberek szerint 2030-ra megduplázódhat. A világvárosok sok országban emberek millióit tömörítik magukba, de ezeken a településeken van a
legnagyobb társadalmi különbség az emberek között, és egyben a legkisebb egységtudat. A metropoliszok a legnagyobb ellenségei az emberiségnek és a természetnek, mert a nagy világvárosok árnyoldala a pénz általi kiszolgáltatottság, a bűnözés és a környezetszennyezés egyre növekvő generálásában testesül meg. Latin Amerika városai között vannak a Föld legveszélyesebb városai melynek drogkartelljeivel csak a helyi hadsereg veheti fel a harcot, és Sao Paulo példájában nyilvánul meg a levegőszennyezés egyik  megdöbbentő arculata is, 300 km hosszú autósorok formájában. India nyomornegyedei egyre hírhedtebbek a nők elleni erőszakos támadásokról nem csoda egy olyan patriarchális társadalomban ahol a lányok már kisgyermek korban szüleiknek esnek áldozatul vagy árucikkekké válnak.

A Föld túlnépesedése rengeteg problémát okozhat a közeljövőben. Jelentős hatást gyakorol a mezőgazdaságra, mert egye több élelmiszerre van igény. Az ivásra alkalmas vizek előteremtése is egyre több helyen okoz nehézségeket. A nyersanyagoknak, az energiáknak, és az ipari termelésnek egyre magasabb kapacitása szükséges a fogyasztói igények kielégítésére. Ez a nagy népességrobbanás egyre több lakóhelyet igényel, települések fejlesztését, és  komoly környezetvédelmi feladatok elé állítja a szakembereket, de ugyanúgy az egész emberiséget is. Világszerte óriási méretű gazdasági, társadalmi és természetbeli problémák várhatóak, ha az emberiség nem talál megoldást ezek orvoslására és tart össze egymás megsegítésére. Emberi jogok megsértése és etnikai konfliktusok következtében egyes nemzetek a háborúban látnak megoldást a nehézségeik enyhítésére, de ez a módszer mérhetetlenül többet vesz el mint amit adni tud, és amit ad az is csak látszólagos és ideiglenes. A társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek írástudatlanság, szegénység, munkanélküliség, valamint alacsony életszínvonal formájában mutatkoznak meg, és jelenleg ez a formáció van túlsúlyban a Föld népességénél.

A meg nem újuló természeti források kimerülése, és a talajhasznosítási problémák fellépése a népesség alap ellátását és a természet egységes működését veszélyezteti. Urbanizációs probléma hogy már jelenleg is sok ország népességének 80-90%-a él városokban egyre mesterségesebb és kiszolgáltatottabb körülmények között. A túlnépesedés, az egyre kevesebb termőképes terület és a szegénység összefüggése folyamán éhínségek terjedhetnek el, melynek következtében járványok törhetnek ki, menekültek, hontalanok vándorolhatnak más területekre, és bűnözések is nehezíthetik az amúgy sem könnyű helyzetet. A környezet szennyezés nagyon sokféle formában kifejtheti hatását. A vízszennyezések ivóvíz hiányhoz vezetnek, a levegő szennyezés ózonritkulást és éghajlatváltozást generál. A talajszennyezések termőterületek csökkenésével járnak, a nem megfelelő talajhasználatok talaj pusztuláshoz, és a klíma fölmelegedésével karöltve elsivatagosodáshoz vezetnek. A mérgező és radioaktív hulladékok felhalmozása a természetben, pedig a növény és állatvilág kihalását okozza.

Ezek a nem túl biztató lehetőségek a jelenlegi emberi egységtudat produktumai ami természetesen nem azt jelenti, hogy ezek így is maradnak a jövőben. A Föld népének rá kell ébrednie hogy nem a háborúk, nem a kiszolgáltatottság, nem a kizsákmányolás, és nem a környezet károsítás az emberiség küldetése bolygónkon. Nem a társadalmi és gazdasági, mérhetetlen és aránytalan különbségek megteremtése a feladat, hanem azok a tevékenységek amelyek egységet és összhangot teremtenek. Olyan értékek amelyek előrevisznek, amelyek sokkal egyszerűbbek és természetesebbek. Ha megtaláljuk önmagunkban először kis közösségekben ezt az egészséges működési rendszert utána már  kiterjed országokra, kontinensekre, és az egész Földre. Ha túl is népesedik a bolygó, igazi egység esetén sokkal egyszerűbb, találékonyabb módszerekkel és a természettel összhangban nagyon sok jelenlegi problémára megoldást tudunk találni. Nem véletlen hogy egyre több ember születik le a Földre, minden embernek küldetése van, valamint munkája az emberiség és a bolygó felemelkedésén. Ezek után szükségünk van a fölébredésre, először helyi, később nemzetközi összefogásokra, majd olyan fejlesztések elterjedésére amelyek a bolygó, a természet és az emberiség javát, valamint fönnmaradását szolgálja. Továbbá olyan bensőséges kapcsolatokra az országok között ahol igazából segítik egymást és tiszteletben tartják egymás függetlenségét, olyan formában ahol működik az egység és az egyediség harmóniája, amely egymástól elválaszthatatlan az emberiség békés együttéléséhez és fejlődéséhez.

Comments